Poradenské služby | KPMG | SK

Poradenské služby

Poradenské služby

Poskytujeme poradenské služby popredným domácim aj mezinárodným spoločnostiam.

Poskytujeme poradenské služby popredným domácim aj mezinárodným spoločnostiam.

V súčasnosti čelí množstvo organizácií výzve získania konkurenčnej výhody, pri súčasnom splnení požiadaviek fiškálnych požiadaviek. Pre niektoré spoločnosti je náročným samotné prežitie vo svete súčasných geopolitických a makroekonomických zmien a v prostredí pretrvávajúcej finančnej krízy.

Technologický vývoj narúša množstvo zaužívaných obchodných modelov a všade sú rastúce požiadavky na reguláciu. Opakovane však zažívame, že vďaka správnemu poradenstvu a sviežemu mysleniu dokáže množstvo podnikov prosperovať aj v takýchto podmienkach.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať

Kontakt

KPMG Financial Executive Search

Byť úspešnou firmou znamená mať tých správnych ľudí na správnom mieste.

 
Prečítať si viac

Služby účtovného poradenstva

Súlad so zákonnými požiadavkami a organizácia procesov v oblasti finančného výkazníctva

 
Prečítať si viac

KPMG Aktuality účtovného poradenstva na Slovensku

Aktuálne problémy a novinky v oblasti účtovníctva, auditu a korporátnych záležitostí.

 
Prečítať si viac