Daňové a právne služby

Daňové a právne služby

Záležitosti týkajúce sa daní sa neustále vyvíjajú na miestnej aj globálnej úrovni.

Správa o transparentnosti 2016

Veríme, že naši klienti a ďalšie zainteresované strany si zaslúžia jasnú interpretáciu krokov a pravidiel

 
Prečítať si viac

Daňové a právne aktuality

Daňové a právne aktuality

Pravidelne pripravujeme aktuality o dôležitých daňových a legislatívnych zmenách.

KPMG kancelárie na Slovensku

KPMG Slovensko spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Tel.: +421 2 5998 4111

 
Prečítať si viac