Semináre a konferencie | KPMG | SK

Podujatia | semináre a konferencie

Semináre a konferencie

KPMG pravidelne organizuje semináre a konferencie s odborníkmi v danom odvetví.

KPMG pravidelne organizuje semináre a konferencie s odborníkmi v danom odvetví.