Podujatia | semináre a konferencie

Semináre a konferencie

KPMG pravidelne organizuje semináre a konferencie s odborníkmi v danom odvetví.

KPMG pravidelne organizuje semináre a konferencie s odborníkmi v danom odvetví.

Zoznam seminárov a konferencií

KPMG podporuje množstvo podujatí. Nižšie je uvedený zoznam seminárov, konferencií a iných podujatí, ktoré spoločnosť KPMG organizuje alebo sa na nich podiela.