Články a analýzy | KPMG | SK

Články a analýzy

Články a analýzy

Súhrnné, detailné informácie o jednotlivých sektoroch ekonomiky a oblastiach, v ktorých poskytujeme expertné služby.

Súhrnné o sektoroch ekonomiky a oblastiach, v ktorých poskytujeme expertné služby.

Odporúčaná téma

Odporúčaná téma

Property Lending Barometer

Property Lending Barometer

Európsky prieskum KPMG Property Lending Barometer pravidelne mapuje objem investícií do nehnuteľností a ochotu bánk financovať realitný trh.

Prieskum Property Lending Barometer

 

Popularne témy

O nás

KPMG na Slovensku podporuje od roku 1991 rast významných spoločností.

 
Prečítať si viac

Najsledovanejšie články