Články a analýzy

Články a analýzy

Súhrnné, detailné informácie o jednotlivých sektoroch ekonomiky a oblastiach, v ktorých poskytujeme expertné služby.

Súhrnné o sektoroch ekonomiky a oblastiach, v ktorých poskytujeme expertné služby.

Odporúčaná téma

Odporúčaná téma

Property Lending Barometer

Property Lending Barometer

Európsky prieskum KPMG Property Lending Barometer pravidelne mapuje objem investícií do nehnuteľností a ochotu bánk financovať realitný trh.

Prieskum Property Lending Barometer

 

Popularne témy

Odporúčaný článok

Odporúčaný článok

Startup Ecosystem Survey Slovakia 2016

Prieskum Startup Ecosystem Survey 2016

Podľa najnovšieho prieskumu Slovenský startup ekosystém za posledných 12 mesiacov výrazne silnel.

Slovenský startup ekosystém za posledných 12 mesiacov výrazne silnel.

 

Nová digitálna platforma KPMG

Spoločnosť KPMG International vytvorila modernú digitálnu platformu, ktorej cieľom je rozšíriť vaše skúsenosti. Je optimalizovaná na objavovanie nového a súvisiaceho obsahu.