Infraštruktúra

Infraštruktúra

Investície do budovania infraštruktúry sa považujú za dôležitý faktor pre zvyšovanie zamestnanosti a ekonomický rast ekonomiky Slovenskej republiky

Investície do budovania infraštruktúry sa považujú za dôležitý faktor

Nová digitálna platforma KPMG

Spoločnosť KPMG International vytvorila modernú digitálnu platformu, ktorej cieľom je rozšíriť vaše skúsenosti. Je optimalizovaná na objavovanie nového a súvisiaceho obsahu.

Infraštruktúra ako aktíva, využívané na poskytovanie služieb, ktoré podporujú hospodársky rast a významný rozvoj spoločnosti, sú pre KPMG z pohľadu sektorov nasledovné odvetvia:

 • Doprava (cesty, železnice, letiská, prístavy atď.),
 • Voda (vodárne a kanalizácie, priemyselné využitie atď.),
 • Mestá a regióny,
 • Sociálna infraštruktúra (telekomunikácie & broadband, pošta, nemocnice, školy, vládne budovy a stavby atď.),
 • Infraštruktúra nerastných zdrojov (ropa, zemný plyn, bane atď.),
 • Energetika (výroba, preprava a distribúcia).

Odhaduje sa, že cca. 57 biliónov amerických dolárov investícií bude potrebných do roku 2050 k udržaniu globálneho hospodárskeho rastu a KPMG firmy vedia, čo to znamená dostať hodnotu z týchto aktív a programov.

Vďaka rozsiahlym skúsenostiam vo väčšine sektorov a krajín po celom svete, a tým, že spájame rad disciplín ako sú ekonomika, financovanie projektov, projektové riadenie, strategické poradenstvo, dane a účtovníctvo, môžu naši odborníci poskytnúť akčný prehľad a trvalo poskytovať komplexné poradenstvo a efektívne výsledky. To pomáha našim klientom z verejného aj súkromného sektora ako sú vládne organizácie, dodávatelia infraštruktúry, jej prevádzkovatelia a investori uspieť v celom životnom cykle projektov od vytvorenia stratégie, obstarania a financovania, vybudovania a dodania, investovania až po prevádzku a riadenie výkonnosti.

Od počiatočných posúdení príležitostí až po dodávku jednotlivých projektov, kombinuje sieť skúsených KPMG odborníkov globálne osvedčené odvetvové postupy s lokálnou know-how, s cieľom úspešne podporovať našich klientov v každom kroku tohto procesu.

Príklady profesionálnych služieb, ktoré KPMG poskytuje svojim klientom v oblasti rozvoja infraštruktúry:

 • Trhové analýzy vrátane analýz konkurenčného prostredia
 • Strategické plánovanie projektu infraštruktúry vrátane biznis plánu
 • Štúdie realizovateľnosti vrátane analýzy finančných nákladov a prínosov (CBA)
 • Nastavenie rámca projektového manažmentu vrátane komunikačnej stratégie
 • Finančné modelovanie vrátane analýz potrieb (re)financovania (napr. PPP)
 • Sprostredkovanie povolení a podporných nástrojov zo strany verejných inštitúcií
 • Vytvorenie výberových kritérií hodnotenia projektov
 • Príprava dokumentácie pre verejné obstarávanie (VO) a výberové konania (VK)
 • Riadenie VO a VK
 • Manažment vytvorenia konzorcia dodávateľov, prevádzkovateľov resp. investorov
 • Hodnotenie ponúk vo VO a VK
 • Riadenie zmluvných rokovaní
 • Due diligence
 • Štruktúrovanie projektu v oblasti finančného manažmentu a daní
 • Identifikácia (spolu)investorov
 • Riadenie projektovej kancelárie vrátane riadenia vzťahov medzi (spolu)investormi a zmluvnými stranami
 • Pomoc pri získavaní kapitálu (investičné/kapitálové trhy/PPP)
 • Investičná a alokačná stratégia
 • Audit a daňová súlad
 • Valuácie
 • Príprava a riadenie IPO
 • Plánovanie a stratégia prevádzky
 • Manažment HIM a biznis výkonnosti.

Kontakt

Služby

KPMG je jedným z popredných poskytovateľov služieb v oblasti auditu, daní a poradenstva.

 
Prečítať si viac

Investment in Slovakia 2016

Podnikateľský sprievodca určený najmä zahraničným investorom.

 
Prečítať si viac

Spojte sa s nami

 • Vyhľadať KPMG vo svete kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs
 • Sociálne siete v KPMG kpmg.socialMedia
 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať