Finančné služby | KPMG | SK
close
Share with your friends

Finančné služby

Finančné služby

Technológia poháňa zmenu v spoločnostiach zo sektorov bankovníctva, poisťovníctva a správy investícií

Technológia poháňa zmenu v spoločnostiach...

Demografické zmeny, nedostatočné osobné úspory, nová paneurópska regulácia zameraná na zlepšenie transparentnosti a rozvoj technológií znamenajú, že organizácie poskytujúce finančné služby sa musia stále viac zameriavať na zákazníka. Zákazníci musia dostať správne produkty v správnom čase, čím sa zabezpečí fungovanie ekonomiky a zákazníci majú pocit, že sú chránení. 

Technológia poháňa zmenu v spoločnostiach zo sektorov bankovníctva, poisťovníctva a správy investícií. Zákazníci očakávajú produkty šité na mieru a prístup k nim tak, ako to oni požadujú. Vďaka zlepšeným údajom a analýzam má prístup k finančným produktom oveľa viac ľudí ako kedykoľvek predtým.  

Regulácia má na sektor neustály dopad. Zatiaľ čo zvyšuje dôveru a transparentnosť pre zákazníkov a vládu, zároveň znamená zvyšovanie prevádzkových nákladov. Regulátori sa zameriavajú na postupy, systémy a vstupy, nie však na výstupy. Začína regulácia potláčať inovácie produktov?

Z dôvodu zmien vo verejnej politike, napr. v poskytovaní dôchodkov, začínajú všetky odvetvia rozmýšľať odlišne, meniť obchodné modely a snažia sa získavať nových zákazníkov. Nie je to len o reakcii na individuálne výzvy, je to o zvládnutí všetkých výziev uceleným spôsobom a zároveň myslení na budúcnosť. Spoločnosť KPMG má tú hĺbku odbornosti, vďaka čomu dokáže pomôcť klientom pri navigácii smerom k prosperujúcej budúcnosti.

Kontakty

Najčítanejšie

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať