Spoločenská zodpovednosť | KPMG | SK
close
Share with your friends

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť

KPMG sa dostáva uznania za úsilie, ktoré vynakladá na zmiernenie chudoby, podporu vzdelávania a ochranu životného prostredia na celom svete

KPMG sa dostáva uznania za úsilie, ktoré vynakladá na zmiernenie chudoby...

Príklady CSR aktivít KPMG na Slovensku

Veríme, že skutočný záväzok k aktivitám spoločenskej zodpovednosti (CSR) zjednocuje firmu, posilňuje jej reputáciu a vytvára dôležité väzby s komunitami, v ktorých organizácia pôsobí. KPMG sa dostáva uznania za úsilie, ktoré vynakladá na zmiernenie chudoby, podporu vzdelávania a ochranu životného prostredia na celom svete. Členské spoločnosti KPMG spolupracujú s ďalšími firmami, vládami a mimovládnymi organizáciami na riešení týchto problémov s cieľom dosiahnuť pozitívnu zmenu v otázkach ľudského zdravia, sociálneho zabezpečenia a blahobytu.

 

 • Členstvo v Global Compact/ Global Compact LEAD
  KPMG je členom Global Compact, čo je strategická iniciatíva OSN spájajúca firmy, ktorých aktivity a stratégie sú úzko spojené s desiatimi všeobecne prijatými princípmi v oblastiach ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii. Sme tiež členom Global Compact LEAD, platformy založenej v roku 2011, ktorá spája spoločnosti, ktoré sú odhodlané byť príkladom svojou snahou o zvyšovanie udržateľnosti v rámci svojej organizácie aj mimo nej.
 • Naše mesto
  Sme jedným so zakladajúcich členov skupiny Engage na Slovensku, ktorá spája firmy podporujúce dobrovoľníctvo svojich zamestnancov. Spoločne sa každoročne zapájame do najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia na Slovensku- Naše mesto. Za KPMG sa do projektu zapojilo už 280 zamestnancov, ktorí spolu odpracovali viac ako 1100 dobrovoľníckych hodín.
 • Banskoštiavnická Kalvária
  Už osem rokov sa stretávame na dobrovoľníckom víkende v Banskej Štiavnici, kde pomáhame pri obnove historickej Kalvárie, ktorá je pamiatkou UNESCO.  Do projektu sa zapojilo už viac ako 240 zamestnancov KPMG, ktorí spoločnými silami odpracovali takmer 2000 dobrovoľníckych hodín. Naša firma navyše podporila projekt finančnými darmi vo výške 25 000 EUR.
 • KPMG Grantový program
  Grantový program je zameraný na podporu projektov, v ktorých sú aktívne zapojení naši kolegovia ako dobrovoľníci. Ide o rôzne typy projektov napríklad v oblasti vzdelávania, ochrany životného prostredia či pomoci komunite.
 • Globálna zelená iniciatíva
  Je projekt zastrešený KPMG International. Každoročne monitorujeme svoj vplyv na životné prostredie a snažíme sa minimalizovať náš dopad napríklad pomocou:
  • Triedenia odpadu a zberu elektroodpadu, za čo sme získali certifikát Ekologická firma,
  • Opatrení na zníženie spotreby papiera a energií,
  • Zabezpečením parkovacích možností pre bicykle, čo umožní zamestnancom jazdiť do práce ekologicky,
  • Vzdelávacích akcií o otázkach životného prostredia, aby sme zvýšili povedomie o potrebe jeho ochrany.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať