Ideella organisationer | KPMG | SE

Ideella organisationer

Ideella organisationer

KPMG hjälper er att skapa trygghet och säkerhet med våra anpassade tjänster för ideella sektorn.

KPMG hjälper er att skapa trygghet och säkerhet med våra tjänster för ideella sektorn.

Ideella organisationer spelar en viktig roll i vårt samhälle och får allt mer utrymme och uppmärksamhet. Dessa verksamheter engagerar många människor, allt från medlemmar till givare. Kraven på organisationerna är därför höga. Vi kan hjälpa er att skapa trygghet och säkerhet med våra anpassade tjänster för ideella sektorn.
 

KPMG ger kvalificerat stöd
Vi erbjuder kvalificerat stöd för att skapa trygghet och säkerhet i er organisation så att ni kan ta tillvara möjligheter att uppnå era mål och syften. Våra branscherfarna specialister och revisorer har stor erfarenhet av de utmaningar som är specifika för just er.
 

Ett urval av våra tjänster

 • Revision och redovisning
 • Inkomstskatt & moms
 • Intern styrning och kontroll
 • Fraud Risk Management
 • Ekonomiservice 
 • Rådgivning inom hållbar utveckling
 • IT-tjänster ideella sektorn
 • Bostadsrättsföreningar
 • Stiftelserätt
 • Mål & resultatstyrning
 • Organisationsutredningar
 • Verksamhetsplan/ Uppstart

Kontakt

Förtydligande av skattefriheten för ideell sektor

Regeringen vill förtydliga skattefriheten för upplåtna rättigheter inom ideell sektor.

 
Läs mer

Om styrelsearvode faktureras från eget bolag

Viktigt för ideella verksamheter att fundera över hur man ersätter styrelseledamöter.

 
Läs mer

K3 och K2 Update Ideell sektor - Stockholm

För dig som arbetar i den ideella sektorn finns en särskild Updatekurs.

 
Läs mer

Hur hanterar ni risken för dataintrång?

Det är avgörande att snabbt och strukturerat kunna identifiera och hantera nya hot.

 
Läs mer

Data Privacy i fokus när GDPR närmar sig

Förändringarna kräver en översyn av både organisation och IT-system.

 
Läs mer

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka