Bank, finans och försäkring

Bank, finans och försäkring

KPMGs experter och konsulter har gedigen erfarenhet av bank-, finans- och försäkringsbranschen.

KPMGs experter har gedigen erfarenhet av bank-, finans- och försäkringsbranschen.

Globalisering. Digitalisering. Demografi. Regelverk. Förändringar påverkar marknaden, affärsmodeller och kundrelationer. I gränsytan mellan risk, avkastning, kostnad och hållbara beslut, efterfrågas effektivitet och öppenhet.

Medan den finansiella sektorn fortsätter att återhämta sig efter kriser och förstärker sin riskhantering, ligger fokus dock fortfarande på anpassning till regelverk och minskade kostnader.

Nya krav för hantering av personuppgifter

Ökad transparens och tydlighet för konsumenter är målet med EU:s nya dataskyddsförordning.

 
Läs mer

Tydligare hållbarhetsmål behövs hos bankerna

KPMG har i rapporten ”Ready Or Not” kartlagt kreditprocessen ur ett hållbarhetsperspektiv.

 
Läs mer

Kontakt

IFRS 9 Finansiella instrument

Kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

 
Läs mer

IT-Risk och rådgivning

Vi bidrar till ökad lönsamhet genom att förbättra IT-styrningen och dess processer.

 
Läs mer

Cybersäkerhet

Den digitala tekniken har förändrat vårt sätt att leva, arbeta och göra affärer.

 
Läs mer

Regelverk och finansiell riskhantering

Att hantera risker är en viktig uppgift för ledningen i företag och organisationer.

 
Läs mer

Lär dig mer om

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka