Offentlig sektor | KPMG | SE

Offentlig sektor

Offentlig sektor

KPMG har gedigen kunskap inom den offentliga sektorn och erbjuder en mängd tjänster till olika offentliga aktörer.

KPMG har gedigen kunskap inom den offentliga sektorn och erbjuder en mängd tjänster.

Den offentliga sektorn spelar en mycket central roll i det svenska samhället. Stat, regioner, landsting och kommuner producerar en rad servicetjänster och har ansvaret för stora delar av infrastrukturen. De äger företag inom olika branscher och genom pensions- och sjukförsäkringssystemen är stat och kommuner också betydande kapitalförvaltare. Trycket på att driva verksamheterna effektivt ökar dock ständigt. Detta ställer krav på avancerad verksamhetsstyrning och effektiva processer.


KPMG har genomfört en kraftfull satsning på den offentliga sektorn och erbjuder en mängd tjänster till olika offentliga aktörer.

KPMG visar vägen till bättre resultat i skolan

Med erfarna experter bistår KPMG kommuner och fristående skolor inom en rad områden.

 
Läs mer

Kontakt

Kommun

KPMG är en erfaren partner som vet vad ett ständigt förändringstryck för kommuner innebär.

 
Läs mer

Regioner och landsting

KPMG har lång erfarenhet av rådgivning inom hälsa- och sjukvårdsområdet.

 
Läs mer

Statlig verksamhet

KPMG har gedigen kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med den statliga sektorn.

 
Läs mer

EU och FN

Vårt globala nätverk består av specialister i 145 länder.

 
Läs mer

Läs mer

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka