Fordonsindustri

Fordonsindustri

KPMG arbetar med de ledande företagen inom fordonsindustrin globalt. Det ger oss djupa kunskaper om utmaningar och möjligheter i branschen.

KPMG har global erfarenhet och djupa kunskaper om utmaningar och möjligheter i branschen.

Bilen är inte längre ett sätt att ta sig från A till B. Den är ett kontrollcenter för våra mobila liv. Som en konsekvens av detta och den globala konkurrensen om kunderna och marknadsandelarna, befinner sig bilindustrin i en omvälvande förändring.

KPMG arbetar med de ledande företagen inom automotive globalt. Våra team har djupa kunskaper om branschen och dess möjligheter och utmaningar. Vi är fokuserade på att hjälpa våra kunder med utmaningar inom områden som:

  • Utveckla affärsmodellen
  • Genomföra strukturella förändringar
  • Stödja samgåenden, samarbeten och transaktioner
  • Analysera och stödja marknadsinträde och expansion
  • Utveckla rapportering och förhållningssätt till regelverk
  • Säkerställa hållbarhet
  • Optimera logistik och Supply chain
  • Förmedla insikter om konsumenttrender    
  • Säkerställa cybersäkerhet
  • Förbättra driftseffektivitet

Den globala fordonsmarknaden är komplex. Den sträcker sig från originalutrustningstillverkare (OEM) system- och komponenttillverkare, till återförsäljare och tillverkare av kommersiella fordon. Det finns potential för tillväxt i många områden, från den blomstrande tillverkning och inhemska marknader i BRIC (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) och andra utvecklingsekonomier, till forskning och utveckling av "grönare" fordon och bränslen. Tack vare vår globala närvaro och vår gedigna branscherfarenhet kan vi bidra till att utveckla och leda våra kunder framåt i utvecklingen.

Kontakt

Metalsmith or Grid Master

The automotive industry at the crossroads of a highly digitalized age

 
Läs mer

Me, My Car, My Life

KPMG:s nya rapport tar upp en rad trender som kommer att påverka bilindustrin i stort.

 
Läs mer

Case: KPMG räknar på samhällsvärde av elbuss

Så använde vi KPMG:s True Value-metod för att beräkna det verkliga värdet av Volvo Groups elbuss.

 
Se filmen

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka