Fordonsindustri | KPMG | SE

Fordonsindustri

Fordonsindustri

KPMG arbetar med de ledande företagen inom fordonsindustrin globalt. Det ger oss djupa kunskaper om utmaningar och möjligheter i branschen.

KPMG har global erfarenhet och djupa kunskaper om utmaningar och möjligheter i branschen.

KPMG arbetar med ledande globala och lokala företag inom fordonsindustrin. Våra team har stor kunskap om branschen samt dess möjligheter och risker. Vi är fokuserade på att hjälpa våra kunder med utmaningar inom våra samtliga tre affärsområden; revison, skatt och rådgivning.

Vi är totalt ca 4000 personer som dagligen arbetar med fordonsindustrin. Vi lägger mycket resurser på att följa och förstå de utmaningar som fordonsindustrin står inför. En av de studier vi genomför årligen är ”Global Automotive Executive Survey”. Den visar på de trender som ledande beslutsfattare inom fordonsindustrin ser fram till 2025.

Följ länken så får du tillgång till rapporten. Du kan fördjupa dig i frågeställningar som är relevanta för dig och bygga din egna anpassade rapport.

Vad blir biltillverkarnas framtida intäktskälla?

Ta del av resultaten i KPMG Global Automotive Executive Survey 2017.

 
Läs mer

Kontakt

Industry 4.0: Smart products, smart processes

Manufacturers are getting better at integrating Industry 4.0 into their processes. Now...

 
Läs mer

The clockspeed dilemma

The major issue for automakers will be to solve the clockspeed dilemma...

 
Läs mer

Marketplace of Change: Automobile Insurance in the...

Marketplace of Change: Automobile Insurance in the Era of Autonomous Vehicles

 
Läs mer

Digital Transformation & Innovation

Våra kunder står inför en verklighet där digitalisering av verksamheten är affärskritisk.

 
Läs mer

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka