Advokattjenester

Advokattjenester

KPMG Law Advokatfirma AS er et av Norges sterkeste kompetansemiljøer innen skatt, avgift og forretningsjuss.

KPMG er et av Norges sterkeste kompetansemiljøer innen skatt, avgift og forretningsjuss.

  • En rekke rettsregler griper tett inn i virksomheten på daglig basis. Betydningen av å være i forkant med gode faglig funderte rutiner og beslutninger kan derfor være avgjørende for din virksomhets suksess.
  • Når du eller din virksomhet står overfor forretningsjuridiske problemstillinger, skal KPMG være førstevalget på advokatbistand. Våre medarbeidere kjenner både bransje og relevant lovgivning, og ser disse i sammenheng.
  • KPMGs forretningsadvokater innehar den kompetanse du trenger, enten det er innenfor selskapsrett, kjøp og salg av virksomheter, kontraktsrett, generasjonsskifte, arbeidsrett, EU/EØS-rett, offentlige anskaffelser, fast eiendom eller entreprise. Våre medarbeidere er satt sammen i faggrupper og tverrfaglige team for å kunne gi det beste resultatet for kunden. Alle våre forretningsadvokater arbeider fortløpende og tett opp mot våre faggrupper innen skatt, avgift og grenseoverskridende virksomhet.
  • Gjennom vårt globale KPMG-nettverk av forretningsadvokater i nær 70 land kan vi tilby sømløse og helhetlige "one-stop shop"-løsninger innen de fleste geografier og kompetanseområder.
  • Alt handler om å gi deg som kunde visshet om at både juridiske, kommersielle, økonomiske og personlige aspekter ved virksomheten er hensyntatt og ivaretatt på ypperste måte.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

KPMGs advokater anerkjennes i årets advokatundersøkelse

Finansavisen offentliggjorde i dag sin årlige advokatrangering.

 
Les mer

Skatt og avgift

Skatt og avgift

Personbeskatning, bedriftsbeskatning eller mva? Vi hjelper deg med det aller meste innen skatt og avgift.

Hovedkontakt

Juridisk due diligence

KPMG yter juridisk bistand ved kjøp og salg av virksomheter - juridisk due diligence.

 
Les mer

Vurdering av særlig uavhengig stilling som kjørelærer

To tidligere ansatte kjørelærere hadde opptrådt i strid med konkurranseklausul.

 
Les mer

Kan arbeidsgiver ensidig endre seniorpolitiske tiltak?

Kommune avsluttet seniortiltak ved brev til to medarbeidere og vant frem i Høyesterett.

 
Les mer

Høyesteretts dom i EVRY-saken

Høyesterett avsa 2. november 2016 dom i den såkalte EVRY-saken.

 
Les mer