Advokattjenester

Advokattjenester

KPMG Law Advokatfirma AS er et av Norges sterkeste kompetansemiljøer innen skatt, avgift og forretningsjuss.

KPMG er et av Norges sterkeste kompetansemiljøer innen skatt, avgift og forretningsjuss.

I KPMG kategoriserer vi jussen som ikke omhandler skatte- og avgiftsrett for forretningsjus.

Våre medarbeidere som jobber med forretningsjus er satt sammen i faggrupper og tverrfaglige team som bistår kundene. Teamene blir satt
sammen for gi deg og din bedrift det beste resultatet.

En rekke rettsregler griper tett inn i virksomheter på daglig basis. Betydningen av å være i forkant med gode faglig funderte rutiner kan derfor være avgjørende for din virksomhets suksess.

Når du eller din virksomhet står overfor forretningsjuridiske problemstillinger, skal KPMG være førstevalget på advokatbistand. Våre medarbeidere kjenner både bransje og relevant lovgivning godt, og ser disse hovedelementene i sammenheng for å oppnå et best mulig resultat.

KPMGs forretningsadvokater innehar den kompetanse du trenger, enten det er innenfor selskapsrett, kjøp og salg av virksomheter, generasjonsskifte, arbeidsrett, EU/EØS-rett, offentlige anskaffelser, fast eiendom eller entreprise.

Gjennom vårt globale KPMG-nettverk av forretningsadvokater i nær 70 land kan vi tilby sømløse og helhetlige "one-stop shop"-løsninger innen de fleste geografier og kompetanseområder.

Alt handler om å gi deg som kunde visshet om at både juridiske, kommersielle, økonomiske og personlige aspekter ved virksomheten er
hensyntatt og ivaretatt på beste måte. 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Dårlig innsats" ikke grunn for oppsigelse i prøvetid

Ny lagmannsrettsdom fastholder strengt krav til dokumentasjon ved oppsigelse i prøvetid.

 
Les mer

Skatt og avgift

Skatt og avgift

Personbeskatning, bedriftsbeskatning eller mva? Vi hjelper deg med det aller meste innen skatt og avgift.

Hovedkontakt

Juridisk due diligence

KPMG yter juridisk bistand ved kjøp og salg av virksomheter - juridisk due diligence.

 
Les mer

Vurdering av særlig uavhengig stilling som kjørelærer

To tidligere ansatte kjørelærere hadde opptrådt i strid med konkurranseklausul.

 
Les mer

Kan arbeidsgiver ensidig endre seniorpolitiske tiltak?

Kommune avsluttet seniortiltak ved brev til to medarbeidere og vant frem i Høyesterett.

 
Les mer

Høyesteretts dom i EVRY-saken

Høyesterett avsa 2. november 2016 dom i den såkalte EVRY-saken.

 
Les mer