Personvern | KPMG | NO
close
Share with your friends

Personvern

Personvern

Vårt erfarne team yter juridisk rådgivning for å hjelpe din virksomhet å håndtere personopplysninger i tråd med gjeldende personvernregelverk.

Vi hjelper din virksomhet å håndtere personopplysninger i tråd med gjeldende regelverk.

Ny personopplysningslov basert på GDPR (General Data Protection Regulation) trådte i kraft 20. juli 2018. Våre advokater holder seg løpende orientert om utvikling av lovverk og praksis på det nye regelverket, og har bistått mange klienter med å tilpasse seg de nye personvernreglene.

Hva kan vi bistå deres virksomhet med?

Planlegging/ informasjon

 • Utvalgte foredrag/ kurs innenfor spesifikke temaer
 • GAP-analyse for å avdekke mangler

Etablere personvern i deres virksomhet

 • Mal for kartlegging/ behandlingsprotokoll
 • Mal for rutiner og sjekklister for praktisk håndtering av personvernarbeidet
 •     Risikovurderinger- og analyse
      Avvik og varsling
      Innsyn og sletting
      Andre prosesser etter behov
 • Mal for personvernerklæringer
      Eksternt for kunder, leverandører og andre
      Internt for ansatte

Implementering og videre etterlevelse

 • Opplæringsmateriell og kurs for ansatte
 • Workshops og rådgivning innenfor spesifikke temaer
 • Internkontroll – rutiner og praktisk gjennomføring
 • Løpende rådgivning og diskusjonspartner

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Kontaktpersoner