Om KPMG | KPMG | NO

Om KPMG

Om KPMG

KPMG er et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper med mer enn 189.000 medarbeidere over hele verden i 152 land.

KPMG er et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper.

Vår virksomhet

Vår virksomhet

I KPMG Norge er vi om lag 1.000 dyktige og engasjerte medarbeidere fordelt på 24 kontorer rundt om i hele Norge.

Samfunnsengasjement

Sosialt ansvar og samfunnsengasjement (CSR) står høyt på KPMGs agenda, i Norge og verden.

 
Les mer

Organisasjon og ledelse

KPMG Norge er en gruppe selskaper organisert etter norsk lovgivning, eid av partnerne. Administrerende direktør i KPMG Norge er Arne Frogner.

 
Les mer

Etikk og Verdier

Etikk og Verdier

I KPMG arbeider vi sammen for å levere verdi til våre kunder. Vi tror sterkt på et felles sett av verdier.

Våre kontorer

Vi har 1000 medarbeidere fordelt på 24 kontorer rundt om i hele landet. Du når samtlige på vårt felles tlf. nummer: 04063 og mail: contact@kpmg.no

 
Les mer

Sosialt ansvar

KPMG skal ta aktivt samfunnsansvar både på det lokale og det globale plan.

 
Les mer