Jan Ove Fredlund

Partner/ advokat

KPMG i Norge

Jan Ove er advokat og partner i KPMG Law Advokatfirma AS i gruppen for indirekte skatt/ MVA. Jan Ove bistår både nasjonale og internasjonale klienter med avgiftsoptimalisering, bistand ved bokettersyn, internasjonal handel mv. Jan Ove leder også arbeidet med selskapsgjennomganger (due dilligence) knyttet til indirekte skatt og har i de senere år bistått ved et betydelig antall transaksjoner, herunder oppkjøp og salg av selskaper i de fleste bransjer.

Kompetanseområder

Andre bokføringstjenester Indirekte skatter Juridiske tjenester Merverdi- og omsetningsavgift Selskapsbeskatning Skatt og avgift

Utdanning og kvalifikasjoner

  • Cand.jur., Universitetet i Oslo, 2004

Akkreditering

  • Advokatbevilling

Arbeidserfaring

  • 2013-dd: Advokat og partner i KPMG Law Advokatfirma AS

  • 2008-2013: Advokat KPMG Law Advokatfirma DA

  • 2007-2008: Advokatfullmektig KPMG Law Advokatfirma DA

  • 2006-2007: Skattejurist Akershus fylkesskattekontor

  • 2004-2006: Skattejurist skatteetaten i Vestfold

Kontakt meg

 

Forespørsel

 

Send inn

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere