Συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικών διαφορών | KPMG | GR

Συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικών διαφορών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικών διαφορών

Οι επαγγελματίες μας καλούνται να παραδώσουν εκθέσεις για τη διευκρίνιση σημαντικών οικονομικών και λογιστικών θεμάτων σε εμπορικές και άλλες διαφορές

Οι επαγγελματίες μας καλούνται να παραδώσουν εκθέσεις για τη διευκρίνιση...

Τα λογιστικά και συναφή θέματα, όπως αποτιμήσεις και οι υπολογισμοί της οικονομικής απώλειας, είναι συχνά ζωτικής σημασίας για τον καθορισμό της έκβασης των εμπορικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσφυγών, της διαιτησίας και διαμεσολάβησης.

Οι επαγγελματίες μας καλούνται να παραδώσουν εκθέσεις για την διευκρίνιση σημαντικών οικονομικών και λογιστικών θεμάτων σε εμπορικές και άλλες διαφορές.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η KPMG;

Η ομάδα της KPMG παρέχει συμβουλές λογιστικής και ειδικές καταθέσεις ως πραγματογνώμονες για να βοηθήσει στην επίλυση των εμπορικών διαφορών και ασφαλιστικών απαιτήσεων.

  • Υπηρεσίες πραγματογνωμόνων 
  • Διαβουλεύσεις με τους εμπειρογνώμονες 
  • Επίλυση διεθνών διαφορών 
  • Αποτιμήσεις των επιχειρήσεων και μεριδίων κεφαλαίου 
  • Υπηρεσίες forensic σε συναλλακτικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και την αναθεώρηση των οικονομικών τμημάτων σε συμφωνίες αγοράς και πώλησης) 
  • Εναλλακτική επίλυση διαφορών 
  • Θέματα ανταγωνισμού 

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Επικοινωνία

Καταπολέμηση δωροδοκίας και διαφθοράς

Η KPMG βοηθάει τους οργανισμούς να ανταποκριθούν στις ανησυχίες τους σχετικά...

 
Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλα έργα

Η KPMG συμβάλλει στον εντοπισμό καθώς και στο μετριασμό των κινδύνων του έργου...

 
Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και διαχείριση συμβολαίων

Η KPMG βοηθάει τους πελάτες να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται...

 
Διαβάστε περισσότερα