Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων | KPMG | GR

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Οι επαγγελματίες της KPMG συνδράμουν οργανισμούς και επιχειρήσεις στη βελτίωση των διαδικασιών, της εταιρικής διακυβέρνησης και της στρατηγικής

Οι επαγγελματίες της KPMG συνδράμουν οργανισμούς και επιχειρήσεις στη βελτίωση...

Οι ανησυχίες αναφορικά με την εξέλιξη των χρηματοοικονομικών κινδύνων είναι αυξημένες σε διεθνές επίπεδο. Υπό αυτές τις συνθήκες, οργανισμοί όλων των ειδών και μεγεθών ζητούν αξιόπιστα πλαίσια διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις εποπτικές απαιτήσεις, να υπάρχει συνεισφορά στην λήψη αποφάσεων και να βελτιώνονται οι επιδόσεις. 

Οι επαγγελματίες της KPMG στον τομέα της διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων συνδράμουν χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις στη βελτίωση των διαδικασιών, της εταιρικής διακυβέρνησης και της στρατηγικής.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Πιστωτικός κίνδυνος

Bοηθούμε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στη δημιουργία ενός ειδικά προσαρμοσμένου...

 
Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία

Κίνδυνος αγοράς

Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς της KPMG, εξετάζουν και εκπονούν συγκριτικές...

 
Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικός κίνδυνος

Η KPMG μπορεί να βοηθήσει τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στη διαχείριση...

 
Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση οικονομικού κεφαλαίου

Η μέτρηση του οικονομικού κεφαλαίου έχει πολλά οφέλη για τις επιχειρήσεις

 
Διαβάστε περισσότερα