Υπηρεσίες προς οικογενειακές επιχειρήσεις | KPMG | GR
close
Share with your friends

Υπηρεσίες προς οικογενειακές επιχειρήσεις

Υπηρεσίες προς οικογενειακές επιχειρήσεις

Η επιτυχία σας είναι η δική μας κληρονομιά

Η επιτυχία σας είναι η δική μας κληρονομιά

Η επιχείρησή σας έχει ένα μοναδικό στοιχείο που καμία άλλη επιχείρηση δεν έχει - την οικογένεια. Αυτό μπορεί να διαφοροποιήσει σημαντικά τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων ενώ προσφέρει ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι η ανάπτυξη και η αειφορία της οικογενειακής σας επιχείρησης ταλαντεύεται ανάμεσα στις ανάγκες της επιχείρησης και τις προσδοκίες των  στελεχών- μελών της οικογένειας.  Με την παγκόσμια γνώση και την εμπειρία της , οι σύμβουλοι της KPMG έχουν εργαστεί σε εταιρείες – μικρές και μεγάλες- απευθυνόμενοι στις ανάγκες της επιχείρησης και της οικογένειας.  

Σχεδιασμός διαδοχής

Από τις δυσκολότερες αποφάσεις που πρέπει να λάβει ο επικεφαλής μιας οικογενειακής επιχείρησης είναι αυτές που σχετίζονται με την διαδοχή. Ως ιδιοκτήτης/ διευθύνων σύμβουλος θέλετε να κάνετε τις σωστές επιλογές για την επιχείρησή σας αλλά και την οικογένειά σας. Ακολουθώντας ένα πλάνο αποφάσεων και αναπτύσσοντας χρονοδιαγράμματα μετάβασης μπορείτε να αποφύγετε τις συγκρούσεις καθώς και να χτίσετε την υποστήριξη  και τα θεμέλια που θα χρειαστεί ο διάδοχος της επιχείρησης. 

Οι σύμβουλοι οικογενειακών επιχειρήσεων μπορούν να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τα ευαίσθητα θέματα που συνδέονται με την διαδοχή και να παρέχουν εμπιστευτικές συμβουλές στις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι αποφάσεις που θα ληφθούν από την οικογένειά σας. Όταν έρθει η ώρα μπορούμε να βοηθήσουμε το νέο στέλεχος να αναλάβει το νέο του ρόλο. 

Διακυβέρνηση Οικογενειακής Επιχείρησης

Ξεκινώντας μία οικογενειακή επιχείρηση είναι σχετικά εύκολο. Η διατήρηση της επιχείρησης πέρα από κάποιες γενιές είναι το δυσκολότερο κομμάτι. Συχνά λέγεται ότι η ανοδική πορεία της οικογενειακής επιχείρησης χρειάζεται 3 γενιές ενώ στο ίδιο διάστημα μπορεί να ισοπεδωθεί. Η καλύτερη διακυβέρνηση της οικογενειακής επιχείρησης μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση της απόδοσης και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες όλων των μελών της οικογένειας. Η καθιέρωση ενός πλαισίου διακυβέρνησης το οποίο περιλαμβάνει οικογενειακούς θεσμούς καθώς και κώδικα δεοντολογίας και επιχειρηματικότητας για τα μέλη της οικογένειας, μπορεί να βοηθήσει στην ομαλή διαχείριση των αλλαγών στην επιχείρηση. Απαιτεί από την οικογένεια την εντατική μελέτη σημαντικών σεναρίων πριν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων και να σχηματιστούν κοινοί επιχειρηματικοί και οικογενειακοί στόχοι.  

Growth – Ανάπτυξη

Η ανάπτυξη είναι βασικό συστατικό για την επιχειρηματική επιτυχία με διάρκεια στο χρόνο. Οι περισσότερες εταιρείες μπορούν να επιτύχουν οργανική ανάπτυξη αλλά αυτό μπορεί να απαιτεί πολύ χρόνο και προσπάθεια. Για να υπάρχει αειφόρος ανάπτυξη οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν υπόψιν όλες τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά όπως η αναζήτηση απόκτησης συμπληρωματικών επιχειρήσεων, η δυνητική εκποίηση μη βασικών λειτουργιών της επιχείρησης, η εξωτερική ανάθεση καθηκόντων για την αύξηση της αποδοτικότητας του κόστους και, ενδεχομένως, επέκταση σε αναδυόμενες αγορές.  

Διασφάλιση

Η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση και έλεγχο του ρίσκου είναι εξαιρετικά σημαντική σε ένα περιβάλλον αυξημένου ελέγχου. Είναι σημαντικό να μειωθούν αυτά τα ρίσκα σε μία επιχείρηση όχι μόνο για την επιχείρηση αλλά και για την οικογένεια, το κεφάλαιο και την ιδιοκτησία.  H εφαρμογή ελέγχων, η διασφάλιση νέων επενδύσεων, η αποδοτική διαχείριση με την βέλτιστη φορολογική λύση, μπορούν να έχουν μία θετική επίδραση στην επιχείρησή σας. 

Στρατηγικές εξόδου

Ορισμένες φορές η στρατηγική εξόδου είναι αναγκαία για τις επιχειρήσεις που δεν υπάρχει διάδοχος, δεν είναι πρόθυμος ή δεν θέλει  να αναλάβει τα ηνία της επιχείρησης. Η πώληση της επιχείρησης είναι πολλές φορές μια συναλλαγή που πραγματοποιηθεί μία φορά στη ζωή σας, προσφέροντας μόνο μία ευκαιρία να γίνει σωστά. Υπάρχουν πολλές επιλογές σε περίπτωση εξόδου. Οι σύμβουλοι οικογενειακών επιχειρήσεων της KPMG μπορούν να εργαστούν μαζί σας ώστε να εξετάσουν τις διαθέσιμες επιλογές και να βοηθήσουν με τη συναλλαγή. 

Διαχείριση περιουσίας

Έχετε δουλέψει σκληρά για να αποκτήσετε μία επιτυχημένη επιχείρηση. Τώρα, κοιτάζοντας το μέλλον θέλετε να παραμείνει σε καλά χέρια. Παράλληλα θέλετε να διατηρήσετε την οικογενειακή περιουσία και να την περάσετε στις επόμενες γενιές. 

Οι σύμβουλοι οικογενειακών επιχειρήσεων της KPMG μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε ένα πλάνο μεταφοράς περιουσίας στους διαδόχους σας και ένα πλάνο διαδοχής για την επιχείρηση σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Σκεπτόμενοι το μέλλον από σήμερα μπορείτε ναι αποφύγετε πολλά ρίσκα τα οποία συνδέονται με τις συναλλαγές χωρίς σχεδιασμό όπως οικογενειακές συγκρούσεις και άλλα κόστη μεταφοράς.  

Φιλανθρωπία

Ως επιτυχημένος επιχειρηματίας ή ιδιοκτήτης, αναγνωρίζετε τη σημασία τις προσφοράς στην κοινωνία, είτε μέσω του χρόνου σας, γνώσης, χρημάτων ή ακινήτων. Η προσφορά στους ανθρώπους μπορεί να είναι επίσης ένα αποτελεσματικό κομμάτι διαχείρισης του φορολογικού και περιουσιακού προγράμματος σας. 

Οι σύμβουλοι οικογενειακών επιχειρήσεων KPMG μπορούν να εργαστούν μαζί σας για να μεγιστοποιήσετε το αντίκτυπο των φιλανθρωπικών προσπαθειών σας, τόσο για τους οργανισμούς και σκοπούς που υποστηρίζετε αλλά και ως μέρος του προσωπικού σας φορολογικού σχεδιασμού. Θα σας βοηθήσει να βρείτε τους καλύτερους τρόπους για να δομήσετε την υποστήριξή σας, έτσι ώστε να μπορείτε να δώσετε απλόχερα με αποδοτικό φορολογικά τρόπο. 

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Επικοινωνία