Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende, komplisert og dessuten under stadig utvikling.

Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende, komplisert og under stadig utvikling

Konsekvensene av å trå feil i offentlige anskaffelser kan for offentlige virksomheter være erstatningsansvar og omdømmetap, og for private virksomheter tap av potensielle kontrakter. Vi har advokater med bakgrunn fra både Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og fra EFTA Surveillance Authority (ESA) og Konserninnkjøp i Oslo kommune (UKE).

For private leverandører tilbyr vi blant annet følgende tjenester:

 • Utforming av tilbudsdokumenter
 • Kvalitetssikring av tilbud før inngivelse
 • Forhandlinger i tilbudsfasen
 • Kontraktsutforming
 • Klage over feilaktig avvisninger
 • Klage over feilaktig tildeling av kontrakt til en konkurrent
 • Rettslige sanksjoner for å få tildelt kontrakt
 • Erstatningskrav ved regelbrudd 

For offentlige virksomheter tilbyr vi blant annet følgende tjenester:

 • Utforming av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon
 • Kontakt med tilbydere og avklaringer
 • Avvisning av tilbud
 • Forhandlinger
 • Evaluering av tilbud og kontraktstildeling
 • Utforming av meddelelser og begrunnelser
 • Kontraktsutforming
 • Håndtering av klager
 • Håndtering av saker for domstolene eller KOFA
 • Erstatningskrav

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Hovedkontakt