ISAE 3402

ISAE 3402

Med økende global konkurranse og økte kostander har outsourcing av forretningskritiske funksjoner og prosesser blitt stadig mer vanlig. ISAE 3402-rapport letter denne utfordringen.

Kontaktpersoner

Relatert innhold

ISAE 3402 - bunke med dokumenter

Hva kan gjøres for å få opprettholde tilliten til egne forretningsprosesser?

KPMG har en løsning for å bistå selskapene slik at alle krav til kvalitet opprettholdes. I 2009 lanserte den internasjonale revisjonskomiteen IAASB standarden ISAE 3402, som har blitt en internasjonalt anerkjent standard for attesteringsoppdrag.

ISAE 3402-rapporten gir veiledning som gjør det mulig for en uavhengig revisor å uttale seg om en tjenesteleverandørs beskrivelse av systemet sitt og egnetheten til utformingen av og den driftsmessige effektiviteten til de tilhørende kontrollene, i en revisorrapport for tjenester. Bedrifter er pålagt å definere kontrollmål og -aktiviteter som dekker kundenes behov.

ISAE 3402-rapporten dekker eksempelvis:

  • generelle IT-kontroller (f.eks. sikkerhetsadministrasjon, fysisk og logisk sikkerhet, endringsstyring, nettverks- og systemovervåking samt systemutvikling)
  • transaksjonsbehandling
  • transaksjonssøknader
  • andre tjenestespesifikke kontroller

Kontaktpersoner

Gunnar Sotnakk, Partner Audit Oslo
gunnar.sotnakk@kpmg.no
+47 4063 9279
 

Sanna Suvanto, Director Audit Oslo
sanna.suvanto@kpmg.no
+47 9526 0768


Relevante lenker

Attestasjonstjenester

Revisjon

Regnskapsrådgivning

Dataanalyse i revisjon

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

KPMGs nye digitale plattform

KPMG International har skapt en fremtidsrettet digital plattform som forbedrer din opplevelse av nettstedet.