Attestasjonstjenester

Attestasjonstjenester

Hvordan sikre at tjenester du kjøper er sikker nok og at kvaliteten er tilfredsstillende? KPMG bistår med attestasjon.

Sørg for at dine leverandører har tilstrekkelig grad av sikkerhet og god kvalitet.

I en verden med økt fokus på effektivitet og kostnadsreduksjoner, så er det vanlig med tjenesteutsetting i de fleste land. Et flertall av selskaper baserer seg på tjenester fra en tjenesteleverandør i alt fra lønnskjøring, IT tjenester og eiendomstjenester, for å støtte deres behov i virksomheten.

En slik tjenesteutsetting kan også øke risikoen. Hvordan kan de som kjøper slike tjenester samt deres revisorer sikre seg at de får nok sikkerhet for at tjenestene blir levert med tilfredsstillende kvalitet?

Den mest effektive og hensiktsmessig måten å sikre tilfredsstillende kvalitet er at en ekstern part utfører attestasjonstjenester. KPMG kan levere deg de tjenester du trenger og gi deg en slik attestasjon.

Attestasjon, som for eksempel ISAE 3402, følger en internasjonal standard som alle revisjonsselskaper følger. KPMG kan utføre testing av kontroller i de
prosessene som er tjenesteutsatt til Serviceleverandøren, og Serviceleverandørens kunder og deres revisorer kan bygge på den sikkerheten denne attestasjonen fra KPMG gir.

Fordelene med en slik attestasjon inkluderer følgende:

  • Ved en sentralisert revisjon blir det mindre belastning på Serviceorganisasjonen sine ansatte ved å minimerer antall eksterne partner som skal foreta revisjon hos Serviceorganisasjonen
  • Serviceorganisasjonen støtter kundene i å oppfylle kundens og deres revisorers plikter etter revisjonslovgivningen
  • Reduserer kostnader for Serviceorganisasjonens kunder siden de ikke lenger må sende sin revisor for å teste kontroller hos Serviceorganisasjonen
  • Styrke, standardisere og forbedre intern kontroll miljøet hos Serviceorganisasjonen ved at internkontroller blir underlagt testing
  • Uavhengig bekreftelse på kvalitet og pålitelighet til Serviceorganisasjonens prosesser.
  • Serviceorganisasjonens kunder kan få økt sikkert til at Serviceorganisasjonens kontroller er utviklet og implementert ut fra et kjent intern kontroll rammeverk og at de fungere som tiltenkt
  • Økt tillit i markedet som følge av et transparent kontrollmiljø og styrking av Serviceorganisasjonens omdømme
  • Serviceorganisasjonen kan bruke rapporten i sin markedsføring og som et konkurransefortrinn (for eksempel som en faktor i en tilbudsprosess)

For å lære mer om Attestasjonstjenester og hva KPMG kan gjøre for dere, last ned vår brosjyre eller ta kontakt med oss.

Attestasjonstjenester - hvordan forstå og etablere attestasjonstjenester i din organisasjon (pdf)

In english (pdf)

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Kontaktperson