Gunnar Sotnakk

Partner, Revisjon

KPMG i Norge

Gunnar er partner og statsautorisert revisor. Han har over 20 års erfaring fra revisjon. Han har spesielt erfaring med selskaper innen IKT sektoren som for eksempel software selskaper, IT-konsulenter og selskaper som selger teknologisk utstyr. Videre har han jobbet med mye med selskaper innen oljeservice. Gunnar har lang erfaring med børsnotere selskaper og er ansvarlig partner for flere av disse. Gunnar er akkreditert for både USGAAP og IFRS rapportering. Han har lang erfaring knytet til transaksjoner som fusjoner, fisjoner, kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelser. I tillegg til å være ansvarlig revisor for flere revisjonsoppdrag er Gunnar benyttet som foredragsholder både eksternt overfor kunder og internt i KPMG. Av faglig spesialist kompetanse nevnes spesielt konsernregnskap, immaterielle eiendeler, aksjebasert avlønning, pensjoner og inntektsføring.

Kompetanseområder

Energi og naturressurser Olje og gass Oljefelttjenester Revisjon

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2001 - MBA NHH

  • 1998 - Høyere revisor studium

  • 1994 - Silviløkonom NHH

Akkreditering

  • USGAAP og IFRS rapportering

Arbeidserfaring

  • 1994 - dd: KPMG. Partner fra 2008

Kontakt meg

 

Forespørsel

 

Send inn

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere