Offentlig sektor

Offentlig sektor

Offentlig sektor utvikles og påvirkes i et stadig økende tempo. KPMG er opptatt av å bidra til at utviklingen skaper samfunnsmessig merverdi.

KPMG bidrar til at utviklingen i offentlig sektor skaper samfunnsmessig merverdi.

KPMG er en samtalepartner og en sparringspartner for alle offentlige virksomheter (stat, kommune, sektorer) og jobber tverrfaglig for å finne løsninger for de unike behovene som din virksomhet har.

Noe av det vi bistår med innenfor offentlig sektor er:

  • Prosesseffektivisering, organisasjonsutvikling, vurdering av teknologiske løsninger, prosjekt-/ programledelse
  • Virksomhetsstyring, risikostyring, intern kontroll, internrevisjon
  • Strategisk rådgivning, nye styringsmodeller, vurdering, valg og implementering av tilknytningsformer/ selskapsrettslig rådgivning, evaluering og analyse
  • Finansieringsløsninger/ OPS, verdivurderinger, egenkapitalvurderinger, transaksjonsstøtte, finansiell revisjon
  • Omsetning i offentlig sektor og forholdet til merverdiavgiftloven og regelverket om merverdiavgiftskompensasjon, samt betydningen av og innfrielse av lov og forskrift om offentlige innkjøp

CEO Outlook

Rapporten gir et unikt innblikk i globale og nordiske topplederes syn på fremtiden.

 
Les mer

Nøkkelkontakter

Jakten på det perfekte helsevesenet

Er dagens system bærekraftig, og hva skal til for å utvikle et optimalt helsevesen?

 
Les mer

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn