Offentlig sektor

Offentlig sektor

Offentlig sektor utvikles og påvirkes i et stadig økende tempo. KPMG er opptatt av å bidra til at utviklingen skaper samfunnsmessig merverdi.

KPMG bidrar til at utviklingen i offentlig sektor skaper samfunnsmessig merverdi.

KPMG er en samtalepartner og en sparringspartner for alle offentlige virksomheter (stat, kommune, sektorer) og jobber tverrfaglig for å finne løsninger for de unike behovene som din virksomhet har.

Noe av det vi bistår med innenfor offentlig sektor er:

  • Prosesseffektivisering, organisasjonsutvikling, vurdering av teknologiske løsninger, prosjekt-/ programledelse
  • Virksomhetsstyring, risikostyring, intern kontroll, internrevisjon
  • Strategisk rådgivning, nye styringsmodeller, vurdering, valg og implementering av tilknytningsformer/ selskapsrettslig rådgivning, evaluering og analyse
  • Finansieringsløsninger/ OPS, verdivurderinger, egenkapitalvurderinger, transaksjonsstøtte, finansiell revisjon
  • Omsetning i offentlig sektor og forholdet til merverdiavgiftloven og regelverket om merverdiavgiftskompensasjon, samt betydningen av og innfrielse av lov og forskrift om offentlige innkjøp

Nøkkelkontakter

Jakten på det perfekte helsevesenet

Er dagens system bærekraftig, og hva skal til for å utvikle et optimalt helsevesen?

 
Les mer

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn