Bank, finans og forsikring

Bank, finans og forsikring

KPMG har lang erfaring med bank-, finans- og forsikringsbransjen, og tilbyr et helt spekter av tjenester innen næringen.

KPMG har lang erfaring med bank-, finans- og forsikringsbransjen, og tilbyr et helt spe...

Finansnæringen står ovenfor en rekke omstillinger som følge av teknologisk utvikling og regelendringer. Sosiale media, nettbaserte selvbetjeningsløsninger, app'er og roboter har gjort sitt inntog i alle deler av finansbransjen. Samtidig stiller regulerende myndigheter stadig strengere krav kapital, styring og kontroll. Ikke minst er økende forbrukerbeskyttelse i ferd med å stå frem som et sentral agendapunkt.

Forretningsmodeller, rollemodeller og bemanningssituasjonen endres stadig – ikke minst kunders bruksmønster. KPMG har ekspertisen som kan sikre din virksomhet fremtidig suksess, og vi er med på å beskytte og skape bærekraftig verdiskapning. Globalt har vi mer enn 36.000 partnere og medarbeidere som jobber med finanstjenester som investering og kapitalforvaltning - et nettverk som er til stor verdi for deg som kunde. 

 

Ny regnskapsstandard om inntektsføring

Betydning for forsikringsselskaper

 
Les mer

Kapitalmarkedsunionen

EU ønsker å skape en kapitalmarkedsunion blant annet for å stimulere EUs økonomi.

 
Les mer

Nøkkelkontakter

Boliglånsforskriftens fremtid

Nytt forslag til ny boliglånsforskrift blir publisert før jul.

 
Les mer

FinTech utfordrer den etablerte finansbransjen

FinTech er en enorm utfordring for finansbransjen.

 
Les mer

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn