Handel og konsumvarer

Handel og konsumvarer

KPMG kombinerer bransjekunnskap med spisskompetanse innen revisjon, rådgivning, skatt og juridiske tjenester, og har tilgang til noen av verdens le...

KPMG kombinerer bransjekunnskap med spisskompetanse innen revisjon, rådgivning, skatt o...

Økende grad av globaliseringen påvirker marked og forbruksmønster:

  • Store aktører slår seg sammen til store nasjonale eller flernasjonale enheter.
  • Kjeder inntar nye markeder og internasjonale varemerker tar en stadig større andel av markedet.
  • Ny teknologi skaper mulighet for mer effektiv produksjon og distribusjon.
  • Kunder blir mindre lojale og stiller høyere krav til blant annet til matvaresikkerhet, etisk handel og miljøvennlig produksjon.

ConsumerCurrents 21

Hurtige endringer gjør Afrika til alle merkevarer og detaljhandleres største mulighet.

 
Les mer

Benchmarking gir bedre risikostyring i detaljhandelen

Mer sofistikerte prosesser og verktøy for data og analyse i revisjonen gir resultater.

 
Les mer

Nøkkelkontakter

Når 10.000 kinesere handler på nett

Kineserne kjøper nær halvparten av sine luksusgjenstander over nett.

 
Les mer

Fem tips til dagligvaresjefer

Konkurransekraft handler ikke om teknologi, men om hvordan du rekrutterer lojale kunder.

 
Les mer

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn