Έκθεση διαφάνειας | KPMG | GR

Έκθεση διαφάνειας

Έκθεση διαφάνειας

Η έκθεση διαφάνειας περιγράφει τη δομή και την εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας μας

Η έκθεση διαφάνειας περιγράφει τη δομή και την εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας μας

Είμαστε υπερήφανοι για τη δέσμευσή μας στην ποιότητα των ελέγχων και θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, καθώς η ποιότητα των ελέγχων βρίσκεται στο επίκεντρο όσων κάνουμε και ως εκ τούτου δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Για εμάς η ποιότητα των ελέγχων δεν είναι μόνο η έκφραση σωστής γνώμης αλλά και το πώς θα καταλήξουμε στη γνώμη αυτή μέσα από την εξειδικευμένη επαγγελματική γνώση, την κριτική σκέψη και την ακεραιότητά μας. 

Η έκδοση της έκθεσης διαφάνειας από τις ελεγκτικές εταιρείες, είναι υποχρεωτική από τον νόμο, γεγονός που εμείς υποστηρίζουμε ένθερμα καθώς μας προσφέρει την ευκαιρία να μοιραστούμε τις διαδικασίες μας για τη διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου και την ευθύνη που έχουμε, όχι μόνο προς τους πελάτες μας αλλά και ως προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Συνεπώς, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την παρουσίαση της  Έκθεσης Διαφάνειας της εταιρείας μας που αφορά το ημερολογιακό έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016.  Η έκθεσή μας περιγράφει τη δομή και τη διακυβέρνηση της Εταιρείας και του Δικτύου μας, όπως επίσης και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που υιοθετούμε όχι μόνο στον τομέα του ελέγχου αλλά σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας.

 

Οι αξίες & η κουλτούρα μας

Στο επίκεντρο της κουλτούρας μας βρίσκεται ένα σύνολο αξιών, τις οποίες οι ανθρωποί...

 
Διαβάστε περισσότερα

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή