Περιγραφή | KPMG | GR
close
Share with your friends

Περιγραφή

Περιγραφή

Η KPMG στην Ελλάδα παρέχει Ελεγκτικές, Φορολογικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες, βοηθώντας σας να επιτύχετε τους στόχους σας

Η KPMG στην Ελλάδα παρέχει Ελεγκτικές, Φορολογικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες...

Η KPMG αποτελεί το παγκόσμιο δίκτυο ανεξάρτητων εταιρειών παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών-μελών συνδεδεμένων με την KPMG International, ενός Ελβετικού Συνεταιρισμού. Οι εταιρείες-μέλη της KPMG παρέχουν ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Λειτουργούμε σε 152 χώρες με προσωπικό περίπου 189 000 ατόμων παγκοσμίως. Κάθε εταιρεία KPMG αποτελεί μια νομικά ξεχωριστή οντότητα. Στη χώρα μας, η KPMG παρέχει, από το 1971, ολοκληρωμένες ελεγκτικές, συμβουλευτικές, λογιστικές, φορολογικές υπηρεσίες σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Οι πελάτες μας

Οι πελάτες μας είναι επιχειρήσεις, φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Απευθύνονται στην KPMG αναζητώντας ένα σταθερό πρότυπο υπηρεσιών, το οποίο βασίζεται σε υψηλού επιπέδου επαγγελματικές ικανότητες, διορατικότητα και γνώση της τοπικής αγοράς.

Οι άνθρωποί μας

Η υποστήριξη και ανάπτυξη της ποιότητας του έμψυχου δυναμικού της αποτελεί βασική επιδίωξη της KPMG. Θέλουμε το δίκτυο της KPMG να αποτελεί μαγνήτη ταλέντων και ένα μέρος όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Οι αξίες μας

Οι άνθρωποί μας ενστερνίζονται τις αξίες της KPMG. Οι αξίες αυτές καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και τον κόσμο που μας περικλείει. Οι αξίες μας ορίζουν το τί πιστεύουμε και το πώς εργαζόμαστε. 

Η προσφορά μας

Συμβάλλουμε στην αποτελεσματική λειτουργία των διεθνών κεφαλαιακών αγορών. Υποστηρίζουμε τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενδυναμώνουν την αξιοπιστία των αγορών καθώς και την ευθύνη τους απέναντι στι κοινωνικό σύνολο. 

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή