Αποτελέσματα | KPMG | GR

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Πάντοτε επιδιώκουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών, ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών, με υψηλή προστιθέμενη αξία

Πάντοτε επιδιώκουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας ένα ευρύ φάσμα...

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η KPMG απολαμβάνει σταθερή ανάπτυξη. Μια βασική παράμετρος της επιτυχίας μας συνίσταται στην πολυδιάστατη προσέγγιση που ακολουθεί η KPMG απέναντι στις προκλήσεις που αναλαμβάνει. 

Πάντοτε επιδιώκουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών, ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών, με υψηλή προστιθέμενη αξία.

 

Διοίκηση

Οι υποθέσεις της KPMG διεθνώς αποτελούν ευθύνη πολλών εσωτερικών σωμάτων και επιτροπών

 
Διαβάστε περισσότερα
 
Διαβάστε περισσότερα

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή