Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen aika on nyt: rakenteet ja rahoitus muuttuvat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen aika on nyt: rakenteet ja rahoitus muuttuvat.

Keskusteluissa korostetaan valinnanvapauden edistämistä, asiakkaan aktiivisuutta ja hyvinvointia sekä tuottavuuden lisäämistä. Suurta muutosta ei voi jäädä odottelemaan. 

KPMG:llä on kokenut hyvinvointipalveluihin perehtynyt tiimi, jolla on vankka osaaminen konsultoinnista, johtamisesta ja käytännön työstä sosiaali- ja terveyssektorilla. Hyödynnämme toimeksiannoissa yrityksemme moniammatillista osaajajoukkoa sekä kansainvälisen organisaatiomme tietovarantoa ja kokemuksia. Tuomme asiakkaidemme käyttöön strategisia tavoitteita tukevat konkreettiset viitekehykset ja toimintamallit. Työskentelytapamme on sitouttava ja asiakasta kuunteleva.  

Olemme lukuisissa asiakas- ja kumppanuushankkeissamme kehittäneet muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus-, järjestämis-, palvelu- ja tuotantorakenteita, palveluketjuja ja niiden ohjausmalleja. Kaikkia hankkeita yhdistää sama tavoite: miten edistetään tulevaa hyvinvointia kestävällä tavalla.

 

Miten voimme auttaa

 • Sote- ja kuntauudistuksen vaikutusten ennakointi ja analysointi 
 • Palveluketjujen ja prosessien kehittäminen ja niiden ohjausmallit 
 • Kustannushyöty-analyysit, kustannusvertailut ja taloudellinen mallintaminen 
 • Infrastruktuuri- ja kiinteistöhankkeet ja niiden rahoitus 
 • Yhtiöittämiset, liikelaitosten muodostaminen ja olemassa olevien rakenteiden purkaminen 
 • Hyvinvointiverkon rakentaminen 
 • Strateginen johtaminen ja suorituskyvyn parantaminen
 • Johtamisjärjestelmät ja hyvä hallinnointi 
 • Palvelujen järjestämisen rahoitus 
 • Uusien toimintamallien ja -menetelmien konseptointi
 • Kustannuslaskennan, budjetoinnin ja raportoinnin kehittäminen
 • Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittäminen 
 • Organisaation toiminnan ja talouden analysointi ja kehittäminen 
 • Kyselyt, seminaarit ja opintomatkat 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä