Teollisuus | KPMG | FI

Teollisuus

Teollisuus

KPMG:n teollisuustoimialaan kuuluvat muun muassa valmistava teollisuus, metsäteollisuus, kaivostoiminta ja energiantuotanto.

KPMG:n teollisuustoimialaan kuuluvat muun muassa valmistava teollisuus ja metsäteollisuus.

Lisääntyvä sääntely, raaka-aineiden hintaheilahtelut, investointipäätökset, alhankintaverkostojen hallinta ja toimialalla tapahtuva konsolidointi sekä riskienhallinnan ja yritysvastuu- ja ympäristökysymysten korostuminen ovat esimerkkejä niistä haasteista, joita globalisaatio ja nopeat muutokset teollisuusyritysten toimintaympäristössä asettavat alan yrityksille. Näiden kysymysten hallitsemiseksi vaaditaan entistä enemmän taustatietoa, aikaa ja resursseja.

Miten voimme auttaa 

Kokemuksemme teollisuustoimialalta auttaa meitä tuomaan lisäarvoa toimialan yritysten tilintarkastukseen ja muuhun toimintaan kaikissa tilanteissa. 

Teollisuustoimialan yrityksiin erikoistuneet asiantuntijamme tuntevat alan yritysten toimintatavat ja prosessit ja heillä on hyvät tiedot toimialan edessä olevista haasteista ja niiden taustoista. Kokemuksemme kansainvälisten suuryritysten toiminnasta antaa meille hyvät valmiudet ymmärtää toimialan globaaleja haasteita. 

Asiakastiimimme koostuvat tilintarkastajista, veroasiantuntijoista ja muista erityisasiantuntijoista, jotka tarjoavat asiakkaillemme kokonaisvaltaista palvelua paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Hyödynnämme jatkuvasti KPMG:n globaalia yhteistyöverkostoa parhaan asiantuntemuksen ja kokemuksen hankkimiseksi sekä toimialan ajankohtaisten kehityssuuntien seuraamiseksi asiakasyrityksen yksilölliset tarpeet huomioiden. 

Palvelujamme ovat muun muassa:

  • Tilintarkastus- ja varmennuspalvelut
  • Vero- ja lakipalvelut; mm. arvonlisäverotus- ja siirtohinnoittelukysymykset sekä taloushallinnon ja viranomaisraportoinnin palvelut
  • Kasvu- ja laajentumisstrategiat
  • Toimitusketjun hallinta sekä operatiivisten toimintojen strategiat ja tehokkuuden parantaminen
  • Liiketoimintojen laajamittaiseen transformaatioon liittyvät palvelut 
  • Yritysjärjestelyihin liittyvät palvelut
  • Riskienhallintaan, sisäiseen valvontaan ja sisäiseen tarkastukseen liittyvät neuvontapalvelut
  • Yritysvastuuseen ja hyvään hallinnointiin liittyvät neuvontapalvelut 
  • IT-neuvontapalvelut sekä tietoturva; mm. ICT-strategiat, toiminnanohjausjärjestelmät, identiteetinhallinta ja kyberturvallisuus
  • Digitalisaatioon ja Data & Analytiikkaan liittyvät ratkaisut

Lisätietoja

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä