Kiinteistöt ja rakentaminen | KPMG | FI

Kiinteistöt ja rakentaminen

Kiinteistöt ja rakentaminen

Nopeat suhdannevaihtelut ja sääntelyn monimutkaistuminen tuovat sekä haasteita että mahdollisuuksia rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille.

Muun muassa nopeat suhdannevaihtelut tuovat haasteita ja mahdollisuuksia rakennusalalle.

Kiinteistötransaktiomarkkinat ovat olleet viime aikoina ennätyksellisen vilkkaat ja rakentaminen kiivasta. Matalan korkotason ja vakaiden nettotuottojen houkutellessa pääomia kiinteistömarkkinoille tarvitaan nyt entistä enemmän laaja-alaista kiinteistöosaamista.

Asiantuntijoillamme on monipuolinen osaaminen kiinteistösijoitus- ja rakentamistoimialaan liittyvistä erityiskysymyksistä ja kiinteistötransaktioista. Seuraamme toimialalla tapahtuvia muutoksia ja kehitystä sekä olemme jatkuvasti yhteydessä alan toimijoihin ja järjestöihin. Tarjoamme vero- ja lakipalveluja, tilintarkastuspalveluja ja laajasti muita neuvontapalveluja rakennus- ja kiinteistöalan asiakkaillemme kaikissa liiketoiminnan vaiheissa.

Asiakkainamme on lukuisia rakennusliikkeitä, kiinteistökehitykseen tai kiinteistövarallisuuden hallintaan keskittyviä yrityksiä, pääomasijoittajia, rahoitus- ja vakuutuslaitoksia, säätiöitä, sekä merkittäviä muita kiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä, kuten kunnat, muut julkiset instituutiot ja suuryritykset.
 

Esimerkkejä osaamisestamme:

 • Yleinen veroneuvonta muun muassa verotarkastuksiin
  liittyen        
 • Avustaminen verotukseen liittyvissä valitusprosesseissa
 • Kiinteistöjärjestelyiden ja -kauppojen verostrukturointi
 • Kiinteistö- ja arvonlisäverotukseen liittyvä neuvonta
 • Kiinteistöjuridiikkaan liittyvät erityiskysymykset, kuten
  hallinnanjakojärjestelyt
 • Rakennejärjestelyjen verotuksellinen, juridinen ja
  taloudellinen suunnittelu ja toteuttaminen
 • Avustaminen kiinteistöjen ja kiinteistöportfolioiden kaupoissa
  ja muissa omistusjärjestelyissä sisältäen taloudelliset, juridiset ja
  verotuksellisesti due diligence -palvelut sekä kauppojen juridisen
  toteuttamisen
 • Tilintarkastus
 • Kiinteistöjen taloudelliseen raportointiin liittyvä neuvonta ja kouluttaminen, muun muassa FAS ja IFRS -raportoinnin erot, Ara-sääntely, kiinteistöjen arvostaminen kirjanpidossa   
 • Muut neuvontapalvelut liittyen esimerkiksi transaktioihin, riskinhallintaan, taloushallinnon kehittämiseen tai erimielisyyksien ja väärinkäytösten selvittämiseen.

Lisätietoja

Palvelumme

Autamme asiakkaitamme hallitsemaan riskejä, parantamaan suorituskykyään ja kehittymään muuttuvien markkinoiden mahdollisuudet huomioiden.

 
Lue lisää

Tapahtumat

Tapahtumissamme saat ajankohtaista ja käytännönläheistä tietoa liiketoimintasi tueksi

 
Lue lisää

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä