Otomotiv | KPMG | TR

Otomotiv

Otomotiv

KPMG Türkiye kürsel ağı ve deneyimleri sayesinde otomotiv sektöründeki müşterilerine denetim, danışmanlık ve vergi hizmetleri sunmaktadır.

KPMG Türkiye kürsel ağı ve deneyimleri sayesinde otomotiv sektöründeki müşterilerine de...

Zorluklar ve Fırsatlar

Tüketicilerden ve düzenleyici kurumlardan gelen baskılar, yakıt verimliliğini hem çevresel etkileri azaltma hem de araç kullanım maliyetlerini düşürme konusunda bir öncelik haline getirdi. Pazar açısından bakıldığında ise, Çin ve Hindistan gibi güçlü ekonomilerin hızla büyümesi yeni bir rekabetçi dünya düzeni oluşturdu.

Bu rekabette iki sınıftan oluşan bir küresel pazar mevcuttur. Gelişmiş ülkeler, nüfus yoğunluğu sorunu ve beraberinde getirdiği değişken araç ihtiyaçlarıyla mücadele ederken; yükselen ve gelişen bölgeler ise daha fazla hareketlilik isteyen toplumlara düşük maliyetli araçlar tedarik etme baskısı altındadır.

Bir etken var ki tüm dünya genelinde ortaktır: Verimli ve satın alınabilir elektrikli araçlar üretecek teknolojiyi geliştirme ve bu gelişimi sürdürme ihtiyacı. Endüstrinin henüz iyileşme yolunda olmasına rağmen, teknik liderlik yarışı Ar-Ge’nin attığı adımlarla sıklaşarak şiddetlenmektedir. Güvenlik gibi konular - bir zamanlar büyük ölçüde çözüldüğü düşünülürken- nispeten sınanmamış teknolojilerin ortaya çıkmasıyla yeniden odak noktası haline gelmiştir. Bu tür bir gelişimin nasıl finanse edileceği ve sağladığı avantajın kimin elinde olacağı; bu endüstrinin gelecekteki dinamiklerini belirleyecek önemli soruları arasında olacaktır.

Türkiye Otomotiv Sektörü

Türkiye’deki otomotiv sektörü; 1960’lı yılların başında Türkiye’nin sanayileşme dönemine girmesinden bu yana başarılı bir biçimde gelişerek, rekabet gücünü artırmıştır. Türkiye şu an itibariyle dünyanın 17’nci, Avrupa’nın ise 7’nci en büyük otomotiv üreticisi konumunda olup aynı zamanda Avrupa’ya en fazla binek otomobili ihraç eden ülkelerden biri haline gelmiştir. Türk otomotiv sektöründeki satışlar; sektörde büyük fırsatlara işaret ederek yeni rekorlara imza atmaktadır.

Bütün bu gelişmelerin yanı sıra Türkiye, 1.000 kişiye düşen 104 motorlu araç sayısı ile bu oranın ortalama 400 olduğu AB ülkelerine kıyasla oldukça geridedir.

Otomotiv endüstrisini Türkiye’deki 12 stratejik sektörden biri olarak kabul eden Türk Hükümeti, bu gelişmenin ardından Türkiye’nin binek araç kategorisindeki gelişimine yönelik bir “yol haritası” olarak kabul edilen “Otomobil Stratejisi Dosyası”nı yayınladı.

Güçlü iç talep ve Türkiye’ye yatırım yapan uluslararası otomobil üreticilerinin sayısındaki artış, Türkiye’yi Avrupa’daki en gözde pazarlardan biri haline getirdi.

Türk hükümeti, belirlediği stratejik sektörler üzerinde uygulamak istediği reformlar ve rekabet gücünü sağlamaya yönelik temel amaçlar üzerinde çalışırken; asıl amacı otomotiv endüstrisine özgü iki ana hedefe ulaşmaktır: Türkiye’yi önemli bir üretim ve ihracat merkezi haline getirmek ve yerli bir otomobil markasının seri üretimine başlayarak güçlü bir Türk markası yaratmak.

KPMG Türkiye size nasıl yardımcı olabilir?

KPMG Türkiye, küresel ağı ve dünya çapındaki proje deneyimleri sayesinde otomotiv sektöründe güvenilir bir ortak pozisyonunda olmakla beraber, bu endüstride sahip olduğu profesyonel kadrosu ve engin bilgi birikimiyle otomotiv sektöründe uzman konumundadır.

Endüstri Lideri

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder