Management Consulting

Management Consulting

Vi kombinerar kompetens inom strategisk transformation med hög teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar.

Vi agerar rådgivare i komplicerade förändringsprocesser.

KPMG Management Consulting agerar rådgivare i komplexa förändringsprocesser.

Vi hjälper våra kunder att öka värdet genom att realisera strategiska mål och optimera operationella processer samt att tidigt agera på förändringar och nya regelverk.

Våra team har en unik kompetensmix med lång erfarenhet som förändrings- och optimeringskonsulter samt från linjepositioner. Vi har som få förmåga att kombinera kompetens inom strategisk transformation med högsta tekniska expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Som följd kan vi effektivt operationalisera strategier och åstadkomma verkliga och mätbara resultat.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Operations

Vi reducerar kostnader genom våra specialistkunskaper inom inköp och logistik.

 
Läs mer

Kontakt

Enterprice Performance Management

Vårt mål är att stödja kunden att skapa en verksamhetsstyrning som möjliggör för ledningen att fatta bättre beslut.

 
Läs mer

Shared Services & Outsourcing

Vi har stor erfarenhet av att utforma, implementera och optimera organisationer för Shared Services.

 
Läs mer

Strategy & Transformation

Vår kompetens inom såväl strategiutformning som förändringsledning gör oss till en marknadsledande aktör inom transformering av ekonomifunktionen.

 
Läs mer