Revision och Assurance

Revision och Assurance

Vår revision ska ge dig förutsättningar för goda affärer vare sig du driver en mindre affärsrörelse eller en global koncern med världen som marknad.

Revision bygger förtroende och skapar trygghet mellan aktörer på marknaden

Bättre kontroll ger bättre beslut

Via revisionen får du en professionell genomlysning av din verksamhet. En kvalificerad revisor bekräftar att den ekonomiska information ditt företag lämnar går att lita på och att interna processer och kontrollsystem fungerar. Du får bättre överblick över verksamheten. Dessutom ger vi dig en tydlig bild av var potentiella risker finns och vilka möjligheter till utveckling ditt företag har.

Riktigt bra kontroll över din verksamhets finansiella information skapar trygghet. Revisionen ger underlag för beslut vid till exempel kapitalanskaffning eller inför förbättring av administrativa rutiner. Revisionen bygger också förtroende gentemot ägare, kreditgivare, kunder, leverantörer och samhället i stort vilket bidrar till sänkta transaktionskostnader.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

”Revisionsberättelsen blir mer än bara en OK-stämpel”

För alla räkenskapsår som påbörjas 2016 tillämpas nya regler för revisionsberättelsen.

 
Läs mer

KPMG Audit Academy

KPMG Audit Academy

KPMG Audit Academy ger dig möjlighet att parallellt med studierna få inblick i revisorsyrkets alla delar.

EUs revisionsreform

EUs revisionsreform innebär förändringar för noterade samt vissa finansiella företag och deras leverantörer av konsult- och revisionstjänster.

 
Läs mer

Hållbarhetstjänster

Frågor relaterade till hållbar utveckling står allt högre på företagens agenda.

 
Läs mer

Internrevision

Internrevision skapar trygghet för styrelse och ledning.

 
Läs mer

Forensic

Risker för finansiella och kommersiella skador samt varumärkesskador.

 
Läs mer

Redovisning

KPMG erbjuder unik spetskompetens när det gäller kvalificerade redovisningstjänster.

 
Läs mer