Audit | KPMG | CZ

Audit

Audit

Zvyšujeme spolehlivost informací, které společnosti připravují pro potřeby investorů, věřitelů a dalších zainteresovaných stran.

Zvyšujeme spolehlivost informací, které společnosti připravují pro potřeby investorů,..

Naše nezávislé auditní služby využívá většina největších českých a slovenských soukromých finančních skupin. Našich 250 odborníků působí ve třech regionálních centrech (Praha, Brno, Ostrava). Při auditu využíváme know-how pojistných matematiků, daňových poradců, forenzních auditorů, oceňovatelů či pracovníků IT a zohledňujeme specifika jednotlivých odvětví.

Společně najdeme jednotný pohled na fungování vaší společnosti. Identifikujeme možná rizika, která by mohla vyústit v nesrovnalosti v účetní závěrce. Zaměřujeme se na procesy a díky tomu dokážeme zhodnotit výkonnost společnosti v porovnání s vlastními klíčovými ukazateli a také s nejlepšími výsledky na trhu a v daném odvětví. Umíme vyhodnotit efektivitu vašich podnikatelských procesů a nabídnout vhodná doporučení pro jejich zlepšení.

Spojte se s námi

 

Nezávazná poptávka

 

Zadat

IFRS Monitoring

Aktuální informace a analýzy z oblasti mezinárodního účetního standardu.

 
Více

Kontakty

Revoluce v auditu

V auditu se mění pravidla hry, a to velmi výrazně, říká v rozhovoru Jindřich Vašina.

 
Více

Něco navíc od auditora

Po více než dvaceti letech se podstatným způsobem mění formát zprávy auditora.

 
Více

Průzkum: Trendy v interním auditu v České republice

Průzkum KPMG Česká republika zaměřený na současnou roli interního auditu.

 
Více