Prohlášení o ochraně soukromí | KPMG | CZ

Prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí

Poslední aktualizace 23. října 2017

Záměrem společnosti KPMG Česká republika (dále jen KPMG) je ochrana soukromí, důvěrných informací a osobních údajů, které jí byly svěřeny. V rámci tohoto základního závazku se KPMG zavázala zajistit odpovídající ochranu a využívání osobních údajů (někdy také označovaných jako „osobně identifikovatelné informace“ či OII), které získala sběrem informací prostřednictvím svých webových stránek.

KPMG má obecně zájem sbírat pouze ty osobní informace, které jí dobrovolně poskytnou návštěvníci jejích webových stránek, a to tak, aby jim mohla nabídnout informace a/nebo služby, případně informace o pracovních příležitostech v KPMG. Pročtěte si prosím Online prohlášení o ochraně soukromí (Online Privacy Statement) (dále jen „Online prohlášení o ochraně soukromí“ či „Prohlášení o ochraně soukromí“), pokud se chcete dozvědět více o tom, jakým způsobem provádí naše společnost sběr, využití, sdílení a ochranu osobně identifikovatelných informací, které obdržela.

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Společnosti KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Pobřežní 1a, 186 00 Praha, IČ: 00553115, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326, KPMG Česká republika Audit, s.r.o, se sídlem Pobřežní 1a, 186 00 Praha, IČ: 49619187, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185, KPMG Advisory, s.r.o., se sídlem Pobřežní 1a, 186 00 Praha, IČ: 27570193, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113192 a KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Pobřežní 1a, 186 00 Praha, IČ: 24733598, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169791 (dále jen „společnosti KPMG“) jsou povinny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, získat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o informační společnosti a o změně některých zákonů, získat váš souhlas s využitím vaší elektronické adresy k šíření obchodních sdělení, marketingových materiálů, publikací a pozvánek na odborné semináře, konference a další společenské akce.

Potvrzením tohoto formuláře (odesláním) udělujete výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem PR a marketingových aktivit a zasílání obchodních sdělení, marketingových materiálů, publikací a pozvánek na odborné semináře, konference a další společenské akce s využitím vaší elektronické adresy správci a zpracovateli vašich osobních údajů, kterými jsou výše uvedené společnosti KPMG. Zároveň tímto udělujete výslovný souhlas se zpracováním a předáváním svých osobních údajů v rámci členské sítě KPMG a dále společnosti Mailigen LTD, se sídlem Baznicas street 31-15, Riga, Latvia REG number 40103708475, VAT number: LV40103708475, jakožto provozovatele mailingového nástroje.

1.1 Potvrzení souhlasu s podmínkami

Potvrzením (odesláním) tohoto formuláře potvrzujete, že jste byli informováni o svých právech a jste si jich vědomi podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů, zejména práva subjektů údajů na přístup k osobním údajům a jejich kontrolu, dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů a možnosti požádat o odstranění osobních údajů. Potvrzujete, že poskytnuté informace jsou pravdivé a přesné.

Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány výhradně v rozsahu uvedeném výše a v rozsahu, ve kterém budou vámi poskytnuty.

2. Sběr a používání osobně identifikovatelných informací (OII)

Vaše osobní údaje získáme, pokud se rozhodnete je poskytnout – např. když KPMG dobrovolně a o své vůli poskytnete svoje údaje za účelem toho, abychom vás mohli kontaktovat prostřednictvím e-mailu, nebo když se zaregistrujete pro určitý typ služeb. V některých případech je též možné, že jste svoje OII poskytli KPMG již dříve (platí např. pro bývalé zaměstnance společnosti). Pokud se rozhodnete zaregistrovat nebo přihlásit na stránkách KPMG pomocí služby třetích stran, která provádí ověření vaší identity a spojuje vaše přihlašovací údaje ze sociální sítě (např. LinkedIn, Google, nebo Twitter) s KPMG, budou shromažďovány pouze informace potřebné pro registraci nebo přihlášení, které jste u poskytovatele sociální sítě povolili s námi sdílet - např. jméno, příjmení a e-mailová adresa. Shromažďování ostatních informací závisí na nastavení ochrany soukromí, které máte nastaveno u poskytovatele sociální sítě, proto si prosím pečlivě zkontrolujte zásady ochrany soukromí a podmínky konkrétních služeb.

Pokud se na našich webových stránkách zaregistrujete nebo na nich poskytnete svoje osobní údaje, dáváte tím souhlas k tomu, aby byly tyto údaje použity v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí. Vaše osobní údaje nebudou použity pro jiné účely, pokud k tomu nedáte výslovný souhlas nebo pokud to nevyžadují či neumožňují právní předpisy či profesní standardy. Pokud se například zaregistrujete na stránkách KPMG a poskytnete informace o svých preferencích, budou tyto informace použity k personalizaci stránek. Registrací nebo přihlášením pomocí služeb třetích stran, může být uživatel rozpoznán na různých zařízeních a může mu být poskytován personalizovaný obsah napříč internetovými stránkami KPMG. Pokud nám zašlete e-mail, v němž žádáte o poskytnutí informací o KPMG, použijeme vaši e-mailovou adresu a další nutné údaje, které jste nám dobrovolně a po poučení, kterého se vám dostalo, poskytli, k tomu, abychom zodpověděli váš dotaz. Pokud nám zašlete přehled informací o sobě či svůj životopis v případě, že se chcete ucházet o pracovní pozici v KPMG, použijeme nezbytné množství informací, které jste nám poskytli, k tomu, abychom vaši žádost přiřadili k odpovídajícím volným pracovním pozicím.

KPMG obecně sbírá pouze ty osobní údaje, které jsou nutné pro realizaci daného požadavku návštěvníka. Pokud bude potřeba dalších, volitelných údajů, budete na to upozorněni v okamžiku, kdy dojde ke sběru informací.

KPMG provádí sběr tzv. citlivých osobních údajů pouze tehdy, když nám příslušná osoba tyto informace sama dobrovolně poskytne, nebo když sběr těchto informací vyžadují či povolují právní předpisy či profesní standardy. Mezi citlivé informace patří např. tyto osobní údaje: příslušnost k určité rase či etniku, politické přesvědčení, členství v odborové organizaci, náboženské či jiné přesvědčení, tělesné či duševní zdraví, sexuální orientace či záznamy v trestním rejstříku. Rozhodněte se prosím sami, které citlivé údaje jste ochotni KPMG dobrovolně poskytnout. Za žádných okolností společnosti sami neposkytujte citlivé údaje, s výjimkou případů, kdy jejich poskytnutím dáváte zcela dobrovolně souhlas k tomu, aby KPMG využila tyto údaje pro své oprávněné obchodní účely, a dále souhlasíte s převodem těchto údajů do databází KPMG a jejich uchováváním tamtéž. Pokud budete mít jakékoliv otázky ohledně toho, zda poskytnutí citlivých informací KPMG je či může být nutné nebo odpovídat určitému účelu, kontaktujte prosím společnost na níže uvedené adrese.

2.1 Automatický sběr osobně identifikovatelných informací (OII)
V některých případech sbírá KPMG informace od návštěvníků svých webových stránek a prostřednictvím e-mailové komunikace automaticky. Automatizované technologie mohou zahrnovat využití logů webových serverů pro sběr IP adres, cookies a web beacons. Sběr těchto informací nám umožní lépe porozumět a zkvalitnit výkonnost, upotřebitelnost a efektivitu webových stránek KPMG a změřit efektivitu našich marketingových aktivit.

2.1.1 IP adresy

IP adresa je číslo přidělené vašemu počítači kdykoli, když se připojíte k internetu. Počítačům a serverům umožňuje vzájemné rozpoznávání a komunikaci. IP adresy, z nichž se návštěvníci webových stránek zdají připojovat, mohou být zaznamenávány pro účely IT bezpečnosti a diagnostiky systému. Tyto údaje mohou být také souhrnně využity k provedení analýzy trendů webových stránek a jejich výkonnosti.

2.1.2 Cookies

Cookie je krátký text, který webová stránka umístí do cookie souboru vašeho webového prohlížeče a který jí umožní si zapamatovat informace o vás a vašich preferencích. Pomocí cookies není možné ve vašem počítači spustit program či do něj nainstalovat viry. KPMG používá cookies výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy.

V případě, že se zaregistrujete na některé z webových stránek KPMG, může být tento údaj propojen s určitým cookie tak, abychom zkvalitnili vaši on-line komunikaci s námi a dali jí osobnější charakter (např. tím, že při opakovaném připojení vás přivítáme osobně či vám poskytneme přístup k vámi uloženým údajům).

Na našich webových stránkách se zobrazuje oznamovací proužek, vyžadující souhlas ke shromažďování cookies. Pokud neposkytnete souhlas, tak cookies sloužící k marketingovým účelům nebudou zaznamenávány. Sekundární typ cookie označovány jako "user-input" mohou i tak vyžadovat aktivní cookies pro zajištění nezbytné funkcionality stránek. Tyto soubory cookie nebudou blokovány pomocí této oznamovací proužky. Váš výběr bude uložen v cookie a je platný po dobu 90 dnů. Pokud si přejete zrušit svůj výběr, můžete tak učinit tím, že odstraníte soubory cookies v prohlížeči.

Můžete se rozhodnout, zda cookies přijmete či odmítnete. Webový prohlížeč si můžete nastavit tak, aby vás informoval vždy, když obdržíte cookie, či tak, aby přijetí zaslaných cookies odmítal. Již uložené cookies můžete z vašeho zařízení kdykoliv vymazat. Chtěli bychom vás ovšem upozornit na to, že pokud budete přijetí zaslaných cookies odmítat, je možné, že nebudete moci plně využívat všech prvků našich webových stránek.

Další informace o správě souborů cookie lze nalézt v nápovědě prohlížeče nebo prostřednictvím webů, jako je www.allaboutcookies.org.

Níže je uveden seznam typů cookies používaných na těchto webových stránkách:

Účel
Popis Typ / Platnost
Kvalita zobrazení Naše webové stránky jsou postaveny s použitím běžných internetových postupů. Ty zahrnují soubory cookies, které pomáhají s problémy s kompatibilitou (např. identifikace typu prohlížeče) a zlepšit výkon (např. rychlejší načítání stránek).

Session

Mažou se při zavření prohlížeče

Bezpečnost Pokud se registrujete na webových stránkách, cookies zajistí, že vaše zařízení bude přihlášeno po dobu vaší návštěvy, k registraci je obvykle vyžadováno uživatelské jméno a heslo.

Session

Mažou se při zavření prohlížeče

Nastavení stránek Cookies si také mohou pamatovat vaše preference (např. jazyk), nebo navštívené stránky a snažit se tak poskytnout vám obsah, který je pro vás relevantní. Toto se týká pouze přihlášených uživatelů.

Session

Mažou se při zavření prohlížeče

Analytické Používáme analytické nástroje třetích stran, což nám pomáhá pochopit, jak návštěvníci používají náš web. To nám umožňuje zlepšit kvalitu a obsah pro naše návštěvníky. Souhrnné statistické údaje zahrnují položky, jako jsou počet návštěv nebo zobrazení stránek, aj. Další podrobnosti o používání Google Analytics a Adobe Omniture naleznete níže.

Trvalé

Automaticky mazány po dvou letech od poslední návštěvy webu kpmg.com

Zpětná vazba návštěvníků

Používáme nástroje třetích stran k poskytnutí zpětné vazby. Cookies jsou používány k tomu, aby návštěvníci nebyli k vyplnění průzkumu vyzýváni opakovaně.

První cookie (1) je nastavena, pokud návštěvník není vyzván k vyplnění průzkumu a je využívána k tomu, aby návštěvník nebyl vyzván k vyplnění průzkumu při prvním zobrazení stránky.

Druhá cookie (2) je nastavena, pokud návštěvník je vyzván k vyplnění průzkumu a je používána k tomu, aby návštěvník nebyl vyzván k vyplnění průzkumu opakovaně v průběhu 90 dnů.

1 Session

Mažou se při zavření prohlížeče

2 Trvalé
Automaticky smazány po 90 dnech od zobrazení průzkumu

Sdílení na sociálních sítích Používáme sociální widgety třetí strany a tlačítka, která vám poskytnou další funkce pro sdílení obsahu z našich webových stránek na sociálních sítích. Použití těchto widgetů nebo tlačítek vyžaduje využití cookies. Doporučujeme vám přečíst informace o ochraně osobních údajů každého poskytovatele těchto služeb před jejich použitím. Další podrobnosti o našem využívání sociálních widgetů a aplikací naleznete níže.

Trvalé

Automaticky mazány po dvou letech od poslední návštěvy webu kpmg.com

Ostatní nástroje a widgety třetích stran mohou být použity na jednotlivých webových stránkách, které poskytují další funkce. Použití těchto nástrojů nebo widgetů může vyžadovat využití souborů cookies ve vašem zařízení, aby se jejich služba snadněji používala a zajistila, že vaše interakce s webovou stránkou bude probíhat správně.

Cookies jako takové nám nesdělí vaši e-mailovou adresu ani nám neposkytnou žádné další informace, jež by vás mohly identifikovat. Navštívíte-li některou z webových stránek KPMG, využijeme cookies ke sběru souhrnných statistických informací, které nám pomáhají stanovit, které části našich stránek návštěvníci preferují.

Přihlášením do sekce, která je vyhrazená pouze pro registrované uživatele, souhlasíte s ukládáním cookies ve vašem počítači, nebo internetovém prohlížeči. 

2.1.3 Google Analytics a Adobe Omniture

KPMG využívá Google Analytics a Adobe Omniture. Více informací o použití těchto nástrojů naleznete na adrese: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html a http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Aby návštěvníci měli možnost kontrolovat, jakým způsobem Google Analytics shromažďuje jejich data, vyvinul Google nástroj Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Tento add-on komunikuje prostřednictvím javascriptového kódu Google Analytics JavaScript (ga.js) a umožňuje tak nastavit data, která nechcete do Google Analytics odesílat. Google Analytics Opt-out Browser Add-on nezabrání odeslání informací samotné webové stránce, nebo jiným analytickým nástrojům.

2.1.4 Web beacons

Web beacon je malý grafický obrázek umístěný na webové stránce, který je možné využít pro sběr určitých informací z vašeho počítače, například jeho IP adresy, času, kdy došlo k prohlížení obsahu stránky, typu prohlížeče a existence cookies již dříve nastavených týmž serverem. KPMG používá web beacons výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy.

KPMG či její poskytovatelé webových služeb mohou využívat web beacons ke sledování efektivity webových stránek třetích osob, které jí poskytují marketingové služby či služby spojené s náborem nových zaměstnanců, nebo ke sběru souhrnných statistických informací o návštěvnosti stránek a ke správě cookies.

Některé web beacons můžete vyřadit z provozu tím, že odmítnete nastavení s nimi spojených cookies. Web beacon může i přesto zaznamenat anonymní návštěvu z vaší IP adresy, ale informace nebude zaznamenána do cookie souboru.

V některých našich newsletterech či dalších formách komunikace můžeme potvrzovat e-mailovou adresu příjemce prostřednictvím odkazů vložených do e-mailu. Sběr těchto informací provádíme proto, abychom posoudili zájem uživatelů či jej podnítili.

2.1.5 Geografická lokace

Webové stránky KPMG můžou sbírat a používat informace o geografické lokaci vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tyto data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě vaší geografické lokace.

2.2 Sociální widgety a aplikace

Webové stránky KPMG můžou zahrnovat funkcionalitu sdílení na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například Facebook Like button a Twitter widget. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o vašem využití stránek KPMG. Jakékoliv osobní informace, které poskytnete prostřednictvím těchto sociálních widgetů a aplikací mohou být využity členy společností poskytujících tyto aplikace. Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami těchto společností. KPMG nemá kontrolu ani nenese zodpovědnost za chování těchto společností ani za způsob jakým tyto informace využívají.

2.3 O dětech

KPMG chápe důležitost ochrany soukromí dětí, obzvláště v online prostředí. Naše webové stránky nejsou cíleně určené pro děti mladší 15 let. Naše filozofie spočívá v tom, že nikdy vědomě neprovádíme sběr informací o osobách mladších 15 let a neuchováváme údaje o nich, s výjimkou situace, kdy se jedná o součást zakázky na poskytování našich odborných služeb.

3. Sdílení a převod OII

Osobní informace nezpřístupňujeme třetím osobám, které nejsou našimi sesterskými společnostmi, s výjimkou případů, kdy je to potřeba pro naše oprávněné profesní a obchodní potřeby, pro vykonání vašich požadavků nebo pokud to vyžadují právní předpisy či profesní standardy.

Berete na vědomí následující a souhlasíte s tím: v některých případech může společnost zpřístupnit vaše osobně identifikovatelné informace v nutném rozsahu různým třetím osobám či poskytovatelům služeb nebo prodejcům, kteří pracují v našem zastoupení tak, aby nám pomohli splnit vaše požadavky.

Berete na vědomí následující a souhlasíte s tím: KPMG může převádět určité osobně identifikovatelné informace v nutném rozsahu přes zeměpisné hranice ostatním členským firmám z mezinárodní sítě KPMG či třetím osobám, které s námi spolupracují či pracují v našem zastoupení. KPMG může také uchovávat OII v jiné zemi, než ve které sídlíte. Poskytnutím svých OII na webových stránkách KPMG souhlasíte s tím, že tyto údaje budou převáděny přes hranice nebo uchovávány mimo území dané země.

Berete na vědomí následující a souhlasíte s tím: KPMG může OII dát k dispozici v souvislosti s prodejem, postoupením či jiným druhem převodu společnosti vlastníka těchto webových stránek, k nimž se údaje vztahují, na třetí osobu, ale také v případech, kdy to bude vyžadovat zákon. Takovéto zveřejnění OII může být například nutné pro účely auditu ochrany soukromí či bezpečnostního auditu nebo pro vyšetřování či řešení stížností či v případech ohrožení bezpečnosti. KPMG neprodává OII třetím osobám. KPMG také nebude převádět OII, které jí poskytnete, žádným třetím osobám pro jejich využití v oblasti přímého marketingu.

4. Možnosti

Máte několik možností, jak využívat webové stránky KPMG. Obecně lze říci, že pouhá návštěva webových stránek KPMG neznamená povinnost poskytnout nám jakékoliv OII, ovšem pokud budete chtít další informace o našich službách a akcích, které pořádáme, může být jejich předání podmíněno poskytnutím určitých OII. Některé webové stránky vás také mohou požádat o svolení k využití určitých vašich OII a je na vás, zda s jejich využitím budete souhlasit, či zda jej odmítnete.

Pokud se zaregistrujete pro účely určité služby či zasílání určitého sdělení, jako například pravidelné doručování e-newsletteru, máte možnost registraci k této službě kdykoliv zrušit, a to tak, že budete postupovat podle instrukcí obsažených v každém e-newsletteru. Pokud se rozhodnete zrušit registraci k určité službě či zasílání určitého sdělení, budeme postupovat tak, abychom vaše údaje odstranili co nejdříve; přesto je však možné, že vás ještě předtím, než budeme schopni vaši žádost zpracovat, požádáme o dodatečné informace.

Jak bylo uvedeno výše, pokud si nepřejete, aby se vám při připojení na naše webové stránky nastavily do prohlížeče cookies, můžete si přenastavit webový prohlížeč tak, aby odmítal všechny cookies nebo vám ohlásil každý pokus o nastavení cookie do vašeho počítače. Rozhodnete-li se však pro odmítnutí všech cookies, chtěli bychom vás upozornit na skutečnost, že některé části našich webových stránek v tom případě nebudou plně funkční.

5. Přístup

Pokud jste KPMG poskytli své osobní údaje, ve většině případů máte právo na přiměřený přístup k těmto údajům za účelem opravy jakékoliv případné nepřesnosti. Můžete také vznést požadavek na aktualizaci či odstranění údajů o vaší osobě zasláním zprávy na adresu kpmg@kpmg.cz. KPMG vyvine veškeré odpovídající úsilí k tomu, aby realizovala váš požadavek, je-li v souladu s příslušnými právními předpisy a profesními standardy.

6. Bezpečnost a integrita dat

KPMG má nastavena adekvátní bezpečnostní pravidla a politiku bezpečnosti s cílem ochránit osobní údaje před ztrátou, zneužitím, změnou či zničením. I přes veškerou snahu, kterou KPMG vyvíjí, je třeba si uvědomit, že nikdy není možné zaručit absolutní bezpečnost dat. Snažíme se o to, aby byl přístup k vašim údajům omezen pouze na ty osoby, které je skutečně potřebují znát. Osoby, které mají přístup k těmto údajům, musí dodržovat důvěrnost těchto informací. Snažíme se také o to, abychom si osobní údaje ponechávali pouze po dobu nezbytnou k tomu, než zrealizujeme váš požadavek či žádost, případně do té doby, než nás příslušná osoba, jíž dané údaje patří, požádá o jejich vymazání.

7. Odkazy na další webové stránky

Chtěli bychom vás upozornit na to, že webové stránky KPMG mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, a to včetně stránek spravovaných jinými členskými společnostmi KPMG, na něž se nevztahuje toto Prohlášení o ochraně soukromí, ale jiná prohlášení, která se mohou od tohoto Prohlášení mírně lišit. Uživatelům doporučujeme si přečíst prohlášení o ochraně soukromí na každé navštívené webové stránce předtím, než na ní poskytnou jakékoliv osobní údaje.

Registrací na stránkách KPMG a přechodem na jiné stránky společnosti KPMG zatímco jste přihlášeni, souhlasíte s používáním vašich osobních údajů v souladu s prohlášením o ochraně soukromí na příslušných stránkách KPMG.

8. Změny tohoto Prohlášení o ochraně soukromí

KPMG může toto Prohlášení o ochraně soukromí čas od času pozměnit tak, aby odráželo náš aktuální přístup k ochraně soukromí. V případě, že provedeme změny tohoto Prohlášení, aktualizované datum jeho platnosti bude uvedeno v horní části této stránky. Doporučujeme vám, abyste si toto Prohlášení o ochraně soukromí pravidelně pročítali a informovali se tak o tom, jak KPMG chrání vaše údaje.

9. Otázky týkající se Prohlášení a jeho vynutitelnost

KPMG se zavazuje ochránit soukromý charakter vašich osobních údajů poskytnutých online. Pokud máte otázky či připomínky týkající se toho, jak společnost spravuje vaše osobně identifikovatelné informace, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese kpmg@kpmg.cz. Tuto e-mailovou adresu můžete využít i v případě, že nám budete chtít sdělit svoje případné obavy ohledně dodržování našeho Online Prohlášení o ochraně soukromí.

Pokud jsou kdekoliv na této webové stránce použity výrazy „KPMG“, „my“, „naše/náš“ a „nás/nám/námi“, vztahují se tyto na společnost KPMG Česká republika.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že dále může KPMG převádět určité osobně identifikovatelné informace v nutném rozsahu přes zeměpisné hranice ostatním členským firmám z mezinárodní sítě KPMG či třetím osobám, které s námi spolupracují či pracují v našem zastoupení. KPMG může také uchovávat OII v jiné zemi, než ve které sídlíte. Poskytnutím svých OII na webových stránkách KPMG souhlasíte s tím, že jejich údaje budou převáděny přes hranice a/nebo uchovávány mimo území dané země
 
 

Spojte se s námi