Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Vergi ve Teşvikler | KPMG | TR
close
Share with your friends

Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Vergi ve Teşvikler

Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Vergi ve Teşvikler

KPMG’nin “Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Vergi ve Teşvikler” raporu kapsamında, yenilenebilir enerji yatırımlarının (rüzgâr, güneş, biyokütle, jeotermal ve hidroenerji kaynaklı) küresel ölçekte gelişimi, uygulanan vergi ve teşvik politikalarının bu gelişime etkileri ve ülkeler arası karşılaştırmalı analizleri yer alıyor.

İlgili içerik

Raporda Türkiye’nin 2014 yılı verilerine göre bazı alanlarda dünyada ilk 5’e girdiği görülüyor. Bu veriler, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yenilenebilir enerji üretim kaynaklarına daha fazla yatırım yapılması eğilimini desteklemekte ve uzun süredir bekleyen bazı projelerin 2014 (ve 2015) yılında hayata geçirilebildiğini gösteriyor.  

Dünyada çevresel etkiler ve sürdürülebilir bir kalkınma için farkındalık arttıkça, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi de engellenemez bir şekilde artıyor. Ayrıca yenilenebilir enerjinin popüler bir konu olması enerji sektörüne özgü olmayan birçok yatırımcıyı da yenilenebilir enerji yatırımı yapmaya çekiyor. 

KPMG’nin Türkiye dâhil 31 ülkedeki ofislerinin katkısı ile hazırlanan ve değişik ülkelerde yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik etmek için yapılan uygulamalar ve beklenen yeni düzenlemelerine ilişkin detaylar “Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Vergi ve Teşvikler” raporunda yer alıyor.

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder