Torbjörn Westman

Konsult

KPMG i Sverige

Torbjörn är ansvarig för KPMGs granskningstjänster avseende icke finansiell information s.k Assurance tjänster. Torbjörn har över 15 års erfarenhet som konsult inom Risk Consulting, revision och Hållbarhet. Mellan 2013-2015 var Torbjörn ansvarig för vår Internrevision och Riskhanterings avdelning (IARCS) där även hållbarhetstjänsterna ingick. Torbjörn har främst under sin karriär arbetat med granskning av interna kontroller, förtroenderisker, oegentlighetsutredningar samt granskning av hållbarhetsredovisningar.

Kompetensområden

Hållbarhet Internationella marknader Nationella marknader Revision Risk Consulting Rådgivning Sustainability

Utbildning och kvalifikationer

  • Motsvarande civilekonomexamen från The University of the West of England, samt Harlem Business School i Holland

Engagemang

  • Ordförande FARs arbetsgrupp för hållbar utveckling

  • Medlem i FEEs Task force ESG reporting

  • KPMGs representant Global Compact Nordic network

  • Medlem ICCs CSR kommitté

  • Specialistmedlem i FAR

Kontakta mig

  • Stockholm, SE
Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler