Fokusområden

Fokusområden

Vi kan erbjuda specifik kompetens inom flera olika fokusområden.

Vi kan erbjuda specifik kompetens inom flera olika fokusområden.

Hållbarhet rymmer ett flertal olika fokusområden. Beroende på vilken verksamhet man utövar, kan vissa områden vara mer centrala än andra.

Kraften hos KPMG ligger i den breda kompetens och långa erfarenhet vi kan erbjuda både i Sverige och globalt. Vi arbetar utifrån ett integrerat synsätt på hållbarhet och hos oss möter du ett väl sammansatt konsultteam där den traditionella konsulten och hållbarhetsspecialisten arbetar sida vid sida. Hos oss får du aldrig generella råd och lösningar som passar alla.

Vi är måna om att skapa värde genom ett handplockat, multidisciplinärt team. Det gör att vi kan erbjuda specifik kompetens inom exempelvis områden som skatt, inköp och leverantörsled, investeringar, anti-korruption, klimat, ESG due diligence, gröna obligationer, vatten och konfliktmineraler.

Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Ansvarsfull skatt

KPMG hjälper dig att förbereda din organisation inför de nya kraven på transparens.

 
Läs mer
Dekorbild

Internationellt bistånd och utvecklingsfinansiering

Internationellt bistånd och utvecklingsfinansiering

Vi bistår kunder med strategiska utvecklings- och finansieringsprojekt, genomförande av biståndsinsatser och kapacitetshöjande åtgärder.

 
Läs mer

Våra kontakter

Anti-korruption (ABC)

KPMG erbjuder en rad tjänster för att hjälpa våra kunder med mutor och korruptionsrisker.

 
Läs mer

Globala målen/Agenda 2030

KPMG hjälper dig att identifiera de globala mål som är relevanta för din verksamhet.

 
Läs mer

Klimat

Reducering av klimatpåverkan är en av vår tids största utmaningar.

 
Läs mer

Ansvarsfulla inköp och leverantörsled

KPMGs experter kan stödja ditt företag i utvecklandet av en global strategi.

 
Läs mer