Transfer Pricing Reviewer | KPMG | PL

Transfer Pricing Reviewer - Kalkulator

Transfer Pricing Reviewer

Kalkulacja obowiązków dokumentacyjnych związanych z nowymi regulacjami w zakresie cen transferowych.

Kalkulacja obowiązków dokumentacyjnych związanych z nowymi regulacjami w zakresie TP.

W ostatnim czasie polski rząd aktywnie podejmował szereg działań, które miały na celu implementację rozwiązań zawartych w projekcie BEPS do polskiego porządku prawnego. W rezultacie, polskie organy podatkowe dysponują stale powiększającą się ilością środków umożliwiających szczegółowe badanie kwestii związanych z opodatkowaniem międzynarodowych transakcji.

Transfer Pricing Reviewer wychodzi temu naprzeciw. To autorskie narzędzie KPMG wspierające identyfikację obowiązków dokumentacyjnych oraz podstawowych ryzyk podatkowych, powstałych z uwagi na nowe przepisy z zakresu cen transferowych wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Nasza narzędzie nie wymaga udzielenia odpowiedzi na szereg pytań – Twoje podstawowe obowiązki dokumentacyjne zostaną określone wyłącznie na podstawie osiąganych przychodów i kosztów.

Zmieniająca się rzeczywistość podatkowa jeszcze przez długi czas będzie stanowić duże wyzwanie dla wielu międzynarodowych przedsiębiorstw. Transfer Pricing Reviewer został stworzony, aby ułatwić podatnikom dostosowanie się do zmian bez narażania ich działalności na zakłócenia oraz niepotrzebne koszty.

Bądź z nami w kontakcie