Ceny transferowe | KPMG | PL

Ceny transferowe

Ceny transferowe

Obszar cen transferowych stał się jednym z najbardziej dynamicznych obszarów podatkowych.

Obszar cen transferowych stał się jednym z najbardziej dynamicznych obszarów podatkowych.

Obszar cen transferowych stał się jednym z najbardziej dynamicznych obszarów podatkowych, w których na co dzień muszą odnajdywać się przedsiębiorcy działający w ramach grup podmiotów powiązanych.

Muszą radzić sobie z coraz to bardziej restrykcyjnymi przepisami zarówno międzynarodowymi jak i krajowymi, które wymagają by warunki w zawieranych transakcjach grupowych odpowiadały warunkom, na które przystałyby przedsiębiorstwa niezależne. KPMG pomaga firmom zawierającym transakcje z podmiotami powiązanymi radzić sobie ze stawianymi przed nimi wymaganiami dotyczącymi problematyki cen transferowych. Usługi świadczone są kompleksowo i każdorazowo dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, często wynikających z unikatowości prowadzonej przez niego działalności. Naszym działaniom podejmowanym w ramach każdego zlecenia przyświeca cel w postaci dążenia do eliminowania ryzyka podatnika wynikającego z niewłaściwie prowadzonej polityki cen transferowych.

 

KPMG oferuje usługi miedzy innymi w zakresie:

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Frontiers in tax - Polish edition

Frontiers in tax jest kwartalną publikacją podatkową wydawaną w Polsce od lutego 2015 r.

 
Więcej

Kontakt

Zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych - TPR

Kalkulacja obowiązków dokumentacyjnych związanych z nowymi regulacjami w zakresie TP.

 
Więcej

Transfer Pricing Reviewer

Kalkulacja obowiązków dokumentacyjnych związanych z nowymi regulacjami w zakresie TP.

 
Więcej

Video | Infografika - Dokumentacja cen transferowych

Od dnia 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie cen transferowych.

 
Więcej