Nederland – oppholdsdager i skattepliktsvurderingen | KPMG | NO

Nederland – alle oppholdsdager teller i skattepliktsvurderingen

Nederland – oppholdsdager i skattepliktsvurderingen

Høyesterett i Nederland har nylig avsagt en avgjørelse vedrørende "opphold med hensyn til den såkalte 183-dagersregelen. Avgjørelsen klargjør hva som inngår i "opphold" i den nederlandske 183-dagersregelen.

1000

Kontaktperson

Advokat / manager

KPMG in Norway

Kontakt

Relatert innhold

Bro i Nederland

For å avgjøre om Nederland kan skattlegge arbeidsinntekt inneholder skatteavtalene en 183-dagersregel som innebærer at hvis en person bosatt i en annen stat og som er ansatt av en utenlandsk arbeidsgiver for å jobbe i Nederland, og det ikke foreligger noe fast driftssted i Nederland, kan Nederland kun skattlegge inntekten hvis personen har oppholdt seg minst 183 dager i Nederland i løpet av en 12-månedersperiode eller et kalenderår, avhengig av den konkrete skatteavtalen. 

I den aktuelle saken måtte Høyesterett i Nederland (Hoge Raad) ta stilling til om "opphold" kun relaterer seg til arbeidsdager, eller om alle fysiske oppholdsdager i landet skal tas i betraktning. Høyesterett konkluderte med at alle dager, uavhengig av om det er arbeidsdager eller fridager, teller med. Dette avgjør skatteplikten til Nederland. 

En person som var bosatt i Belgia jobbet i Nederland i under 183 dager, men hadde oppholdt seg i Nederland i en periode som oversteg 183 dager. 

Høyesterett kom til at alle dager teller med i vurderingen. Den belgiske personens lønn ble dermed ansett skattepliktig til Nederland. 

Dette er samme praksis som norske skattemyndigheter følger, og resultatet ville blitt det samme for en utlending som oppholder seg i Norge.

Mer informasjon om 183-dagersregelen finnes på KPMG-Global.

For mer informasjon, kontakt:

Christina Østby, Advokat/Manager KPMG Law
E-post: christina.ostby@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9134

Les mer om KPMGs tjenester innen skatt og avgift.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

KPMGs nye digitale plattform

KPMG International har skapt en fremtidsrettet digital plattform som forbedrer din opplevelse av nettstedet.