Verdt å vite

Verdt å vite

Verdt å vite er et oppslagsverk for årsoppgjøret og regnskapsåret. Det tar for seg de mest aktuelle emner innen skatt, avgift, regnskap, revisjon, formelle forhold, samt regler og satser – alt på en side!

Kontaktperson

Partner, Revisjon

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Forstørrelsesglass og papirer

Verdt å vite (her finner du alle tema)

Her er et knippe av dem:

Bilgodtgjørelse og firmabil

Bilbeskatning etter satser i Statens regulativ for inntektsåret 2016.

Dokumentavgift

Det betales avgift til statskassen ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, herunder bygning på fremmed grunn og tilhørende festerett til tomten. Det er ingen endringer i satsen fra 1. januar 2016, og dokumentavgift skal betales med 2,5 prosent av avgiftsgrunnlaget, men minst kr 250.

Feriepenger

Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet - det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Frilansere og selvstendige oppdragstakere har ikke rett til feriepenger etter ferieloven. Grunnlaget for feriepenger er arbeidsvederlag utbetalt i opptjeningsåret.

Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold

Alle utbetalinger fra arbeidsgiver til ansatte ved opphør av arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig for mottaker. Skattefritakene som tidligere forelå ved sluttvederlag og tilleggssluttvederlag, er per 1. januar 2016 falt bort, uansett grunnlag. Det foreligger imidlertid fremdeles unntak fra skatteplikt for erstatning og ved etterlønn i forbindelse med arbeidstakers død.

Utbyttebeskatning av lån mv fra selskap til aksjonær

Med virkning fra og med 7. oktober 2015 skal lån og sikkerhetsstillelser fra selskap til aksjonær og nærstående til aksjonær skattemessig behandles som utbytte. Regnskapsmessig og selskapsrettslig skjer det ingen endring, et lån er et lån – en fordring for selskapet og en gjeld for aksjonæren. Endringen er altså en ren skattemessig sak, slike hendelser skal skattemessig rapporteres som utbytte og rapporteringen skal gjøres via aksjonærregisteroppgaven. Det er gitt unntak i en egen forskrift.

Regnskaps- og årsoppgjørsmappen

Mye å holde orden på? Bruk KPMGs årsoppgjørsmappe som hjelp!

Frist for innsending av årsregnskap

Ordningen med en måneds lenger innsendingsfrist ved elektronisk innsending av årsregnskap er avviklet. Frist for innsending av årsregnskap for 2015 er 31. juli 2016 og forsinkelsesgebyr begynner å løpe fra 1. august 2016. Rettsgebyret, som bestemmer størrelsen for forsinkelsesgebyret, er økt til kr 1 025 fra 1. januar 2016.

Har du spørsmål, ta kontakt med redaktør for Verdt å vite:

Elisabet Ekeberg
elisabet.ekberg@kpmg.no
+47 4063 9660
 

Ta kontakt

  • Finn kontorsteder kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • Sosiale medier @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Forespørsel

 

Send inn

KPMGs nye digitale plattform

KPMGs nye digitale plattform