Våre kontorer | KPMG | NO

Våre kontorer

Våre kontorer

Vi har 1000 medarbeidere fordelt på 24 kontorer rundt om i hele landet. Du når samtlige på vårt felles tlf. nummer: 04063 og mail: contact@kpmg.no

I Norge har KPMG over 1000 medarbeidere fordelt på 24 kontorer rundt om i hele landet.