Adatvédelem | KPMG Magyarország

Adatvédelem

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Utoljára frissítve: 2018. február

A weboldal üzemeltetője és adatkezelője a KPMG Hungária Kft. (továbbiakban: KPMG), mely a KPMG-hálózat tagja. A KPMG-hálózat független tagtársaságai a KPMG International Cooperative-hez, a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódnak.

A KPMG elkötelezett a rábízott adatok védelme iránt és adatkezelése megfelel a magyarországi szabályozásoknak. Az alábbi adatkezelési tájékoztató részletezi az Önről – mint Felhasználó – gyűjtött adatok körét és azok felhasználási módját.

A weboldalon (továbbiakban: Honlap) megjelenített tartalmak és adatok célja a weboldalt felkereső személyek általános jellegű tájékoztatása. A KPMG gondos eljárása ellenére is előfordulhat, hogy a Honlapon nem a legfrissebb információk szerepelnek, így a fellelhető információk semmiképpen nem tekinthetők szakmai tanácsadásnak, vagy a KPMG által végzett egyéb szolgáltatás nyújtásának.

A Honlap használatával a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt pontokat.
 

1. Az adatkezelés célja

A KPMG tevékenységéről, szolgáltatásairól és szakmai híreiről a Honlapon tájékoztatja a Felhasználót.
 

2. A kezelt adatok köre

A Felhasználónak nem szükséges regisztrálnia a Honlap használatához. A látogatás során kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, melyet a Felhasználó önkéntesen a KPMG rendelkezésére bocsát.
 

3. A gyűjtött adatok felhasználása

a.) A személyes adatokat csak a megjelölt céllal használja fel a KPMG, kivéve, ha más felhasználási módra engedélyt nem kapunk, illetve ha az megengedett vagy elvárt a törvény, vagy a szakmai sztenderdek által. Például, ha a Felhasználó információt kér tőlünk, akkor az így szolgáltatott adatokat arra használjuk fel, hogy válaszoljunk a megkeresésre.

b.) A Honlapon keresztül elküldött személyes adatokat megoszthatjuk más KPMG-tagvállalatokkal, vagy velünk dolgozó alvállalkozókkal – beleértve az adatok átadását országhatárok között is –, de ezt szigorú adatvédelmi előírásaink mellett tesszük.

c.) Nem tesszük közzé a személyes adatokat harmadik fél számára (a fentebb felsorolt eseteken kívül), kivéve, ha törvényi előírások kötelezik a KPMG-t.
 

4. Sütik, webes azonosítók

A KPMG és meghatározott szolgáltató partnerei internetes sütiket (cookie), webes azonosítókat (web beacon) és egyéb technológiákat használhatnak adatgyűjtés céljára a Honlap látogatása közben. Ezen információk lehetővé teszik a KPMG számára, hogy személyre szabja a Felhasználó internetes élményét, javítsa a honlap teljesítményét, valamint mérje marketing kampányai hatékonyságát.

A Honlappal kapcsolatos látogatói adatok gyűjtésére Google Analytics és Adobe Analytics rendszereket használunk. Ezen adatok személyhez nem kötődnek, egyedileg nem azonosíthatóak. Annak érdekében, hogy a Felhasználó saját maga rendelkezhessen a gyűjtött adatokról, mindkét rendszer lehetőséget kínál az adatgyűjtésről való leiratkozásra:


5. Az adatkezelő

Az adatok kezelésére, tárolására és feldolgozására a KPMG jogosult, mely az adatvédelmi nyilvántartásba bejegyzett cég (nyilvántartási szám: 03826).

 • Cégnév: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.
 • Kapcsolattartó: Marketing- és kommunikációs osztály
 • E-mail cím: info@kpmg.hu
 • Cégjegyzékszám: Cg.01-09-063183
 • Adószám: 10263332-2-44


6. Az adatkezelés időtartama

A KPMG a Honlapon gyűjtött adatokat addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az adatgyűjtés keretében meghatározott határidő le nem jár. Az álláshirdetésekre megküldött pályázati anyagokat a pályázati határidő lejártától számított két évig tárolja a KPMG.
 

7. A Felhasználó jogai, jogorvoslat

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.

A Felhasználó kérelmére az KPMG tájékoztatást ad: 

 • az általa kezelt, illetve általa feldolgozott adatairól,
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
 • a KPMG nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő KPMG vagy az adatátvevő érdekeit szolgálja
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A KPMG – az adatkezelés azonnali felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem érkezésétől számított 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:5).

Amennyiben a Felhasználó a jogainak megsértését észleli, úgy bírósághoz fordulhat. Valamint ha a Felhasználó a KPMG-nek a Felhasználó tiltakozásával kapcsolatos döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – a Felhasználó ugyancsak bírósághoz fordulhat.

A Honlapon előforduló esetleges elírásokért, tartalmi hibákért és hiányosságokért a KPMG-t semmiféle felelősség nem terheli, továbbá ezen téves információ-szolgáltatásból adódó bárminemű kártérítési, szavatossági igény érvényesítésének lehetőségét kizárja.
 

8. Irányadó jog

A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében Magyarország területén mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire. 

Kapcsolat