Puls gospodarstva 2017

Rezultati istraživanja provedenog krajem 2016. u 9 zemalja CEE, uključujući Hrvatsku.

 
Read more

LNF-2017-02- Izmjene Zakona o strancima - The amendments to the Croatian Law on Foreigners

Dana 22. srpnja 2017. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, objavljen u Narodnim novinama br. 69/17.

 
Read more

Recepcionist (m/ž)

Odjel centralnih usluga

 
Read more