Ειδήσεις για τα ΔΠΧΑ | KPMG | GR

Ειδήσεις για τα ΔΠΧΑ

Ειδήσεις για τα ΔΠΧΑ

Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τα ΔΠΧΑ.

Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τα ΔΠΧΑ.

Η πηγή σας για έκτακτες ενημερώσεις σχετικά με τα ΔΠΧΑ

Η ενημερωτική ΔΠΧΑ σελίδα μας παρουσιάζει τις τελευταίες απόψεις από το Ινστιτούτο ΔΠΧΑ Ελλάδας σχετικά με τα έργα (projects) του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και για άλλα θέματα από το διεθνή χώρο της λογιστικής και χρηματοοικονομικής αναφοράς.

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

ΔΠΧΑ 9 Απομείωση - Ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο ΔΠΧΑ παρουσιάζει τις πιο πρόσφατες συζητήσεις για την απομείωση της αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

 
Διαβάστε περισσότερα

Τα ΔΠΧΑ συγκρινόμενα με τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές των ΗΠΑ

Ο οδηγός σας για τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των ΔΠΧΑ και των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών των ΗΠΑ (U.S. GAAP).

 
Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΧΑ 16 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο μισθώσεων

Ποια είναι η καλύτερη επιλογή για την επιχείρησή σας κατά τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16;

 
Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΧΑ 15 Έσοδα - Η πραγματικότητα μπορεί να σας εκπλήξει

10 λόγοι για τους οποίους οι οικονομικοί διευθυντές πρέπει να ανησυχούν.

 
Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΧΑ: Νέα πρότυπα - Είστε έτοιμοι;

Η ενημέρωσή σας σχετικά με τα προσφάτως ισχύοντα και επερχόμενα ΔΠΧΑ.

 
Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο ΔΠΧΑ

Οι απόψεις της KPMG σχετικά με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και συναφή...

 
Διαβάστε περισσότερα