Persondata | KPMG | DK

Persondata

Persondata

Senest opdateret i april 2016

KPMG1 tilstræber at sikre fortrolighed af data, der overdrages i deres varetægt. Som led i denne forpligtelse er KPMG forpligtet til at beskytte og anvende persondata (til tider benævnt "personidentificerbare oplysninger"), som er blevet indsamlet online.

Generelt er det vores hensigt at indsamle persondata, som oplyses frivilligt af besøgende på vores website, så vi kan sende nyhedsbreve og/eller tilbyde ydelser til de pågældende personer eller oplyse om jobopslag. I vores Privacy Statement ("Privacy Statement") kan du finde yderligere oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger deler og beskytter persondata, som vi har indhentet.

1. Indsamling og brug af persondata

Vi indhenter dine persondata, hvis du ønsker at oplyse os herom – eksempelvis med henblik på at kontakte mailbokse eller for at blive tilmeldt visse services. I nogle tilfælde har du måske tidligere oplyst dine persondata til KPMG (eksempelvis hvis du er en tidligere medarbejder). Ved at oplyse dine persondata til KPMG indvilger du også i, at dine data anvendes i overensstemmelse med denne Privacy Statement. Dine persondata vil ikke blive anvendt til andre formål, medmindre vi opnår din tilladelse hertil, eller hvis påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lovgivning og professionelle standarder. Hvis du eksempelvis anmoder om oplysninger om KPMG i en e-mail, vil vi anvende din e-mail-adresse eller andre oplysninger, du giver, til at besvare din anmodning. Hvis du sender os online en dataliste eller dit CV med henblik på at søge en stilling hos KPMG, vil vi anvende de data, som du oplyser, til at gøre dig bekendt med relevante jobopslag hos KPMG.

I visse tilfælde, hvor du har tilmeldt dig bestemte services, kan vi midlertidig lagre din e-mailadresse, indtil at vi pr. e-mail får bekræftelse på de oplysninger, som du har oplyst (dvs. i de tilfælde, hvor vi sender en e-mail til den e-mailadresse, som du har oplyst til brug for at bekræfte din tilmelding til vores services). 

Som udgangspunkt indhenter KPMG kun de persondata, der er nødvendige for at opfylde din anmodning. Hvis der er brug for yderligere information, vil du få besked herom på tidspunktet for indhentelsen heraf.

KPMG indhenter kun "følsomme" persondata, når den pågældende person frivilligt giver os disse oplysninger, eller hvor disse oplysninger er påkrævet eller kan indhentes i henhold til gældende lovgivning eller professionelle standarder. Følsomme oplysninger omfatter oplysninger om race, etnicitet, politisk overbevisning, fagforeningsmedlemskab, religion eller andre overbevisninger, fysisk og psykisk helbredstilstand, seksuel orientering og staffeattest. Foretag en behørig vurdering, når du giver følsomme persondata til KPMG og giv under ingen omstændigheder følsomme oplysninger til KPMG, medmindre at du indvilger i KPMG's anvendelse af disse oplysninger til relevante forretningsmæssige formål og i overførsel og lagring af sådanne data til og i KPMG's databaser. Hvis du har spørgsmål til, om udlevering af følsomme oplysninger til KPMG er eller kan være nødvendige til særlige formål, kan du kontakte KPMG på kpmgdanmark@kpmg.com.

1.1 Automatisk indsamling af persondata
I nogle tilfælde bruger KPMG og deres serviceleverandører cookies, web beacons og andre teknologier til automatisk at indsamle visse typer af information ved besøg på KPMG's webside eller via udveksling af e-mails. Indsamlingen af disse oplysninger gør os i stand til at tilpasse den besøgendes oplevelse af besøget på vores webside, forbedre performance samt brugbarheden og effektiviteten af KPMG's online-tilstedeværelse og at måle effektiviteten af vores marketingaktiviteter.

1.1.1 IP-adresser

En IP-adresse er et unikt nummer på en pc, som aktiveres, når I går på internettet. Det gør det muligt for netværksenheder at genkende og kommunikere med hinanden. IP-adresser på besøgende enheder kan registreres af hensyn til it-sikkerhed eller med henblik på systemdiagnose. Denne information kan også bruges i samlet form til at analysere website-aktivitet og -performance.

1.1.2 Cookies

Cookies kan lagres på jeres pc eller på en anden netværksenhed, når I besøger os vores webside. Dette gør det muligt for websiden at huske jeres pc eller enhed og tjener dermed en række formål.

På nogle af vores websider vil der fremkomme et banner, der beder om jeres tilladelse til at lagre cookies. Hvis I ikke giver tilladelse, vil jeres pc eller netværksenhed ikke blive sporet i marketing øjemed. Derudover er der anden type cookies benævnt "brugerinput" cookies, som kan være nødvendige at acceptere for at opnå den ønskede funktionalitet. Sådanne cookies vil ikke blive blokeret via banneret. Jeres aktivitet vil blive lagret i en cookie og er gyldig for 90 dage. Hvis du ønsker at trække dine valg tilbage, kan I rydde jeres browser for cookies.

Selvom at de fleste browsere automatisk godkender cookies, kan I via jeres browsers indstillinger (ofte under Tools eller Preferences) vælge, om I vil tillade cookies. I kan også til enhver tid fjerne cookies fra jeres enhed. I skal endvidere være opmærksom på, at hvis I vælger ikke at tillade cookies, vil det i visse tilfælde ikke være muligt at få adgang til alle funktionaliteter på vores webside.

Yderligere oplysninger om styring af cookies findes i jeres browsers hjælpefunktion eller på sider som https://erhvervsstyrelsen.dk/cookie-loven-0.

Nedenfor er der en liste over de typer af cookies, der anvendes på vores websites: 

Formål Beskrivelse Type & Udløb
Performance (dvs., brugerens browser)

Vores website er opbygget på grundlag af fælles internet-platforme. De har indbyggede cookies, som sikrer kompatibilitet (eksempelvis med henblik på identificere browsertype) og forbedre performance (eksempelvis hurtigere load af content).

Session

Slettes, når browseren lukkes ned

Sikkerhed (f.eks. Asp .NET) Cookies

Hvis I ønsker adgang til et adgangsbegrænset område, sikrer vores cookies, at jeres enhed logges i tidsrummet for jeres besøg. Det er nødvendigt at oplyse brugernavn og password for at få adgang til det adgangsbegrænsede område. 

Session

Slettes, når browseren lukkes ned

Site-præferencer

Vores cookies kan også huske jeres site-preferencer (eksempelvis sprog) eller forbedre jeres oplevelse (eksempelvis i form af en personlig hilsen eller indhold). Dette gælder for områder, hvor I specifikt har bedt om at få adgang til eller har oprettet en konto. 

Session

Slettes , når browseren lukkes ned

Analytisk 

Vi gør brug af adskillige tredjeparts analyseværktøjer med henblik på at forstå, hvordan vores besøgende gør brug af vores webside. Dette gør os i stand til at forbedre kvalitet og content på kpmg.com til gavn for vores besøgende. Det samlede statistiske materiale viser bl.a. antal besøg eller sidevisninger samt henvisninger til vores webside. For yderligere oplysninger om vores brug af Google Analytics, se nedenfor. se nedenfor.

Permanent

Slettes automatisk to år efter seneste besøg på kpmg.com 

Feedback fra besøgende på website

Ved hjælp af et værktøj administreret af tredjepart inviterer vi et vist antal besøgende til at give feedback. Cookies anvendes til at sikre, at besøgende ikke inviteres af flere omgange.

Cookie (1) anvendes, hvis den besøgende ikke inviteres til at deltage i undersøgelsen og til at sikre, at den besøgende ikke inviteres igen efter første besøg.

Cookie (2) anvendes, hvis den besøgende inviteres til at deltage i undersøgelsen, og til at sikre, at den besøgende ikke inviteres igen inden for en periode på 90 dage.

1 Session

Slettes, når browseren lukkes ned 

2 Permanent

Slettes automatisk efter 90 dage eller efter udsendelse af invitation til at deltage I undersøgelsen

Social sharing

Vi anvender social media widgets eller knapper fra tredjepart for at sikre jer funktionalitet til at kunne dele content fra vores webside på sociale medier eller i e-mails. Ved brug af widgets eller knapper installeres der en cookie på jeres enhed for at gøre applikationen lettere at bruge, sikre at jeres aktivitet på vores websider vises korrekt, (eksempelvis ved at social share count cache er opdateret) og at log-oplysninger om jeres aktiviteter på internettet og på vores websider bliver vist. Vi opfordrer jer til at gennemgå hver udbyders privacy-oplysninger før aktivering af en sådan applikation. For yderligere oplysninger omkring brug af social media widgets and applikationer, se nedenfor. se nedenfor.

Permanent, men slettes automatisk to år efter seneste besøg på kpmg.com

Andre tredjepartsværktøjer og widgets kan anvendes på vores websider til at sikre yderligere funktionalitet. Ved brug af sådanne applikationer og widgets installeres der en cookie på jeres enhed for at gøre applikationen lettere at bruge og for at sikre, at jeres aktivitet på vores webside vises korrekt. 

Cookies i sig selv oplyser os ikke om jeres e-mail adresse eller identificerer jer på anden vis personligt. I vores statistikker kan vi gøre brug af andre identifikatorer, herunder IP-adresser, men dette sker med henblik på at identificere antallet af besøgende på vores webside og geografiske tendenser inden for besøgsaktivitet og ikke med henblik på at identificere enkelte besøgende.

VED AT SURFE PÅ VORES WEBSIDER ELLER VED AT INDTASTE JERES LOGIN-OPLYSNINGER FOR AT TILGÅ ADGANGSBEGRÆNSEDE OMRÅDER ACCEPTERER I, AT VI MÅ INSTALLERE COOKIES PÅ JERES PC ELLER NETVÆRKSENHED.

1.1.3 Google Analytics

KPMG anvender Google Analytics. Yderligere oplysninger, om hvordan KPMG anvender Google Analytics, findes her: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

For at give besøgende på vores webside bedre valgmuligheder omkring
 Google Analytics' udvælgelse af oplysninger har Google udviklet the Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Tilføjelsesprogrammet kommunikerer til Google Analytics JavaScript .(ga.js), at oplysninger om besøget på websiden ikke skal sendes til Google Analytics. The Google Analytics Opt-out Browser Add-on forhindrer ikke oplysninger i at blive sendt til websiden eller til andre webanalysefunktioner. 

1.1.4 Web beacons

En web beacon er et lille grafisk billede på en webside, som kan anvendes til at indsamle visse typer af information fra jeres pc, eksempelvis IP-adresse, tidspunkt for visning af indhold, browser-type og cookies, der tidligere er blevet installeret af samme server. KPMG anvender kun web beacons i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

KPMG eller deres serviceudbydere kan anvende web beacons til at måle effektiviteten af en tredjeparts webside, som assisterer os med rekruttering eller markedsføring, eller til at indsamle statistik om besøg eller til at styre cookies. 

I har mulighed for at gøre web beacons uanvendelige ved at afvise de tilhørende cookies. Web beacons kan stadig registrere et anonymt besøg fra jeres IP-adresse, men der vil ikke blive registreret nogen cookie-oplysninger. 

I nogle af vores newsletters og i andet materiale kan vi overvåge modtagerens handlinger, eksempelvis åbning af e-mail, via indbyggede links i beskeden. Vi indsamler disse oplysninger for at måle interesse og forbedre brugerens oplevelse.

1.1.5 Lokationsbaserede værktøjer

KPMG kan spore og anvende den geografiske placering for jeres pc eller mobile enhed. Disse data indsamles med henblik på at give jer oplysninger om ydelser, som vi mener kunne have jeres interesse baseret på jeres geografiske placering og med henblik på at forbedre vores lokationsbaserede ydelser.

1.2 Social media widgets og -applikationer

KPMG-websider kan indeholde funktionalitet, som gør det muligt at dele ved hjælp af social media-applikationer, eksempelvis Facebook Like-knap og Twitter widget. Disse social media-applikationer kan indsamle og anvende oplysninger om jeres aktivitet på KPMG's websider (se detaljer om "Social Sharing"-cookies ovenfor). Persondata, som I giver via social media-applikationer, kan indsamles og anvendes af andre brugere af den pågældende social media-applikation, og en sådan aktivitet er underlagt den fortrolighedspolitik, som er fastlagt i de virksomheder, der udbyder applikationen. Vi har ikke kontrol over eller ansvar for disse virksomheder eller deres anvendelse af jeres oplysninger. 

Derudover kan KPMG-websider hoste blogs, forums, crowd-sourcing og andre applikationer eller ydelser (samlet benævnt "sociale mediefunktioner"). Formålet med sociale mediefunktioner er at gøre det muligt at dele viden og indhold. Persondata, som I giver på et KPMG social media feature, kan deles med andre brugere af det pågældende feature (medmindre andet er oplyst på tidspunktet for indhentelse af oplysningen), som vi kun har begrænset eller ingen kontrol over.

1.3 Børn

KPMG forstår vigtigheden af at beskytte børns privatliv, i særdeleshed i cyberspace. Vores sites er ikke udviklet til brug for eller rettet mod børn under 13 år. Det er vores politik aldrig bevidst at indsamle eller gemme oplysninger om personer under 13 år, bortset fra når dette sker som led I en opgave om at yde professionelle rådgivningsydelser. 

2. Deling og overførsel af persondata

Vi deler ikke persondata med uvildige tredjeparter, bortset fra når det er nødvendigt på grundlag af vores professionelle og forretningsmæssige behov for at kunne opfylde jeres anmodninger og/eller i henhold til gældende lovgivning og professionelle standarder. 

I visse tilfælde kan KPMG dele dine persondata med eksterne selskaber, serviceudbydere eller leverandører, der arbejder med at løse opgaven for dig på vores vegne.

Endvidere har KPMG ret til at sende visse persondata til KPMG-medlemsfirmaer eller eksterne selskaber uden for Danmarks grænser, der arbejder på vores vegne.

KPMG må også gemme persondata i en anden jurisdiktion, end den du er bosiddende i. Ved at oplyse persondata online, indvilger besøgende i, at deres persondata sendes og arkiveres uden for Danmarks grænser. KPMG kan også oplyse persondata i forbindelse med salg, overdragelse eller anden overdragelse af aktiviteten på det site, som de pågældende data andrager, med henblik på at imødekomme anmodninger fra regeringer eller regulatorer, eller hvor dette er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, retskendelser eller offentlig regulering. Disse oplysninger kan også være påkrævet i forbindelse med datasikkerhed eller sikkerhedsrevisioner og/eller for at undersøge eller adressere en klage eller en sikkerhedsrisiko. KPMG sælger ikke persondata til tredjeparter. Ligeledes vil KPMG ikke ovedrage dine persondata til en tredjepart i marketing øjemed.

3. Valg

Som udgangspunkt er du ikke forpligtet til at oplyse persondata til KPMG online, men du kan blive bedt om at oplyse visse persondata for at kunne modtage yderligere oplysninger om vores ydelser og events. KPMG kan ligeledes bede om din tilladelse til at anvende dine persondata til visse formål, og du kan enten tillade eller afvise dette. Hvis du ønsker at ønsker at modtage visse ydelser, nyhedsbreve o.l., kan du til enhver tid afmelde denne tjeneste ved at følge de instrukser, der er indeholdt i den givne meddelelse. Hvis du ønsker at afmelde en given ydelse eller et nyhedsbrev, vil vi tilstræbe at slette dine oplysninger med det det samme, selvom vi kan have behov for yderligere oplysninger, før vi kan håndtere din anmodning. 

Hvis du ikke ønsker, at cookies skal kunne spore dig på vores sites, kan du, som beskrevet ovenfor under "Cookies", nulstille din browser til ikke at modtage cookies eller til at angive, hvornår der sendes en cookie. Bemærk imidlertid, at visse områder på vores sites ikke fungerer optimalt, hvis du fravælger cookies.

4. Adgang

Hvis du har givet persondata til KPMG, vil det i .fleste tilfælde være muligt for dig at får adgang til at korrigere eventuelle unøjagtige oplysninger. Ved at skrive til kpmgdanmark@kpmg.com kan du ligeledes anmode om at få opdateret eller fjernet dine oplysninger, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at opfylde din anmodning, i det omfang at den er inden for lovens rammer og i overensstemmelser med gældende standarder. 

5. Datasikkerhed og -integritet

KPMG har implementeret forsvarlige sikkerhedspolitikker og –procedurer til at sikre persondata mod uautoriseret brug, misbrug, omgørelse eller sletning. På trods af KPMG's gode tiltag kan der ikke opnås fuldstændig sikkerhed mod alle trusler. Vi tilstræber efter bedste evne at sikre, at det kun er de medarbejdere, der har reelt behov herfor, som har adgang til dine persondata. Disse medarbejdere er pålagt tavshedspligt med hensyn til disse oplysninger. Derudover tilstræber vi at gemme persondata kun i den periode, hvor de anvendes til at behandle en anmodning fra en given person, eller indtil at den relevante person beder om at få dem slettet.  

6. Links til andre sites

Bemærk endvidere, at KPMG websites kan indeholde links til andre sites, herunder sites, som vedliges af andre KPMG-medlemsfirmaer, som ikke er underlagt denne Privacy Statement, men andre Privacy Statements, som kan variere i indhold. Vi opfordrer brugerne til at gennemgå datapolitikken for hvert enkelt website, han eller hun besøger, før at der gives nogen form for persondata. 

7. Ændringer til Statement

KPMG kan fra tid til anden ændre nærværende Privacy Statement med henblik på at afspejle gældende praksis inden for datapolitik. Når vi ændrer denne Statement, ændrer vi datoen for seneste ændring af dokumentet, som står øverst på siden. Vi opfordrer dig til løbende at holde dig ajour med denne Privacy Statement, så du ved, hvordan KPMG beskytter dine oplysninger. 

8. Spørgsmål til datapolitik og håndhævelse

KPMG er forpligtet til at beskytte dine persondata Statement i cyberspace. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores behandling af dine persondata, bedes du kontakte os på  kpmgdanmark@kpmg.com.
Du kan også via denne e-mailadresse kommunikere eventuelle bekymringer omkring overholdelse af vores Privacy Statement. 

1 "KPMG,"vi", "vores" og "os" refererer til KPMG International Cooperative ("KPMG International"), en schweizisk enhed, og/eller til et hvilket som helst uafhængigt KPMG-medlemsfirma tilknyttet KPMG International. KPMG yder ingen rådgivning til kunder.