Audit | KPMG | BE

Audit

Audit

Audit is een onafhankelijke dienst die de betrouwbaarheid van informatie voor investeerders en andere stakeholders vergroot.

Audit is een onafhankelijke dienst die de betrouwbaarheid van informatie vergroot.

Audit

De besluitvorming op de kapitaalmarkten is gestoeld op het vertrouwen dat de financiële rekeningen correct zijn en een getrouwe weergave vormen van de werkelijkheid. Een belangrijke taak van de onafhankelijke bedrijfsrevisor is om investeerders, schuldeisers en andere stakeholders een onafhankelijk beeld en gefundeerd oordeel over die financiële rekeningen te geven.

Om over financiële rekeningen een goed onafhankelijk oordeel te uiten, moet een bedrijfsrevisor beschikken over professionele kennis van auditprincipes, zich bewust zijn van het wereldwijde zakelijke klimaat en inzicht hebben in de systemen, processen en controles die van belang zijn bij de financiële verslaglegging. Bovendien moet het oordeel van de bedrijfsrevisor onderbouwd zijn door een diepgaand inzicht in de waardefactoren, de concurrentieverhoudingen en de marktpraktijken in de sector van elke klant.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Audithervorming van de Europese Commissie

Publicatieblad van de Europese Unie trad in werking op 16 juni 2014.

 
Lees meer

Contact

Cognitieve technologie

Simuleert de menselijke besluitvorming door het analyseren van gegevens, het genereren van hypotheses, en evalueren van het bewijsmateriaal om-inschatting gebaseerde beslissingen te nemen.

 
Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen wordt steeds meer een verplichting.

 
Lees meer

Doorlichting van de financiële rekeningen

Een onafhankelijke doorlichting van de financiële rekeningen is van doorslaggevend belang voor de doeltreffende werking van de kapitaalmarkten.

 
Lees meer