Hội thảo Quản trị giữa KPMG - RMIT | KPMG | VN
close
Share with your friends

Hội thảo Quản trị giữa KPMG - RMIT

Minh bạch trong báo cáo là yếu tố quan trọng trong quản trị doanh nghiệp. Nắm vững dữ liệu chất lượng và kịp thời sẽ giúp đưa ra quyết định tốt hơn.

23-08-2016, 2:00CHIỀU - 4:45CHIỀU, ICT

Vai trò của Công khai và minh bạch trong Quản trị doanh nghiệp

Minh bạch trong báo cáo là một yếu tố quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Nắm vững các dữ liệu có giá trị, liên quan và kịp thời sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn, góp phần vào hiệu quả hoạt động lớn hơn. Vì thế, việc nâng cao tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp là chủ đề trọng tâm trong hội thảo lần này của KPMG và RMIT.

Trọng tâm của hội thảo về Tính Công khai và Minh bạch sẽ bám sát Nguyên tắc số 5 của Bộ Nguyên tắc Quản trị Doanh nghiệp của OECD nêu rằng “Khung quản trị doanh nghiệp nên đảm bảo tính minh bạch kịp thời và chính xác được thực hiện trên tất cả vấn đề về tài liệu liên quan đến công ty, bao gồm tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, quyền sở hữu, và quản trị doanh nghiệp”.

Mục tiêu của hội thảo là kêu gọi các cuộc hội thoại/ đối thoại giữ các bên hữu quan về các vấn đề như:

  • Hiện trạng về công khai báo cáo tại Việt Nam
  • Định hướng tương lai của công khai báo cáo tại Việt Nam
  • Giá trị và lợi ích của các công ty có cách ứng xử, thông lệ và chính sách tốt về Công khai và Minh bạch.

Liên hệ

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi